BOROWO

(1440 Borowo) 7 km na NE od Sierpca, nad rz. Skrwą.

1. 1440 distr. płoc. (MK 336, 88v); 1449 n. [par. Rościszewo] (AC III nr 10); 1470 distr. zawkrz.! (MK 5, 139); 1578 pow. sierp. (ŹD 39).

3. Włas. szlach. 1440 w podziale własności między stren. Adamem z Życka kaszt. gost. i synami jego z pierwszej żony: Gotardem, Junoszą i Ziemakiem, wymienieni synowie oraz [wnukowie] Piotr i Jadwiga, dzieci zm. Jakuba z B., otrzymują wsie Życk, Świniary, Rękawki w pow. gost., Rościszewo, B., Grąbiec, Chrapoń, Gorzewo, Polik, Lipniki, Kownatki, Wrześnię, Stopin i Czachory w distr. płoc. (MK 336, 88v-89v) → Życk; 1449 → p. 5; 1460 Jadwiga żona Sasina z Radzanowa zrzeka się ojcowizny na rzecz br. Piotra z B. (MK 335, 172v); 1470 Krystyn z Czernic [Borowych] pleban w Żukowie otrzymuje w podziale z braćmi B. Gołuszyn i Bielawy Gołuskie (MK 5, 139); → Czernice Borowe; 1497 szl. Jan z B. (PG 2, 134v); 1578: 1 wł., 1 ogrodnik, młyn w dzierżawie rocznej (ŹD 39).

5. 1449 w sprawie Katarzyny wd. po Jakubie i s. jej Piotra, dziedziców z B., przeciw discr. Szczepanowi plebanowi w Rościszewie o kaplicę zbudowaną w B., należącym do par. w Rościszewie, bp płoc. postanawia, że pleban będzie posiadał 1 wł. chełm. z siedliskiem i ogrodem pomiędzy rolami kmiecymi we wsi B., którą to wł. z dawna tamże posiada, i drugie siedlisko przyległe do ogrodu, wolne od czynszów i obciążeń; w zamian za to pleban winien wyznaczyć księdza do pełnienia obowiązków w kaplicy, opłacając go z dochodów parafii; wszyscy mieszkańcy wsi B., Stopin i Czachory będą się chrzcić, spowiadać, składać ofiary itp. w swej macierzystej par. w Rościszewie i tamże będą uczestniczyć w mszy św. w ważniejsze święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Św., Wniebowzięcie NMP), w które msza w kaplicy nie będzie odprawiana; kapłan obsługujący wzmiankowaną kaplicę i jego kmieć mają pr. do wyrębu drzewa w B. na swój użytek (AC III nr 10).

8. Wczesne średniowiecze – grodzisko (domniemane) (GMP 177).