BOROWICE

1W materiale XV-wiecznym B. i Borowiczki występują pod identyczną formą nazwy, dlatego niewykluczone są błędy (1405 Borowicze, Borowycze, Borowice, Borova!) 15 km na SEE od Płocka.

1. 1442 n. distr. płoc. (MK 337, 14v); 1578 pow. płoc., par. Miszewo Murowane (ŹD 8, 16).

3. Włas. szlach. 1405 Niemierza z Kobylnik powierza Trojanowi z B.2Może przez wydawcę mylnie odczytane (zamiast Worowice w ziemi wysz.), ponieważ Kobylniki znajdują się w ziemi wysz prowadzenie swojej sprawy (Pł. nr 589); 1442 Stanisław i Paweł, bracia stryjeczni z B., sprzedają Świętosławowi z B. wszystkie cz. w B. za 40 kóp gr posp. (MK 337, 14v); 1459 Jan z Miszewa sprzedaje Świętosławowi z B. całą cz. w B. za 80 kóp gr w szelągach (MK 337, 40v); 1468 Dobiesław pleban w Słupnie dz. z B. odstępuje Janowi, Bartłomiejowi i Mikołajowi, swoim bratankom z B., całą cz. ojcowizny w B. za 100 kóp w półgr.; także Marcin, Mikołaj i Jan, bracia dziedzice z B., synowie Andrzeja, sprzedają Janowi, Bartłomiejowi i Mikołajowi, synom Świętosława, wszystkie cz. ojcowizny w B. za 60 kóp gr w półgr. (MK 337, 26); 1472 Mikołaj z Białoskór kwituje Jana plebana w Winnicy oraz Mikołaja i Bartosza, braci z B., z zadośćuczynienia za dobra po matce Annie (MK 5, 16); 1476 discr. Jan z B. (Ep. 13, 11); discr. Mikołaj z B. (Ep. 13, 12v); 1477 ksiądz Jan z B. pleban w Winnicy (Ep. 13, 132); 1486 Barbara c. Ścibora z Kucic, wd. po Wojciechu z B. (MK 18, 21); szl. Mikołaj z B. dziedzic wójtostwa, czyli lemaństwa w Szczutowie (Ep. 10, 487-488; AC III nr 148); 1506 zm. Jakub pleban z Zegrza, stryj dziedziców z B., pożyczył był 10 fl. na wykup Włók (Ep. 16, 228); 1510 szl. Maciej z B. (Ep. 149, 149v); 1514 szl. Andrzej z B. (PT 1, 90); 1531: 3 wł. folw. (RP 41, 70v).

1 W materiale XV-wiecznym B. i Borowiczki występują pod identyczną formą nazwy, dlatego niewykluczone są błędy.

2 Może przez wydawcę mylnie odczytane (zamiast Worowice w ziemi wysz.), ponieważ Kobylniki znajdują się w ziemi wysz.