BORKOWO WIELKIE

(1322 Borkovo, Magna Borkovo, Borkovo Maior, Borkovo Roscyszewszkye) 4 km na E od Sierpca.

1. 1322 księstwo płoc. (L nr 57); 1377 n. par. Borkowo [Kościelne] (Consist P nr 219, 92-92v); 1382 n. distr. płoc. (MK 6, 184); 1578 pow. sierp. (ŹD 41).

3. Własn. ks., następnie szlach. 1322 ks. Wacław dokonuje z bpem płoc., zamiany pewnych wsi i gruntów w celu rozbudowy m. Płocka i oddaje mu m. in. wieś B. (L nr 57; ZDP nr 20); 1382 ks. Siemowit IV nadaje Abrahamowi ze Szczytna wsie B., Borkowo [Kościelne], Śniedzanowo z folwarkiem (MK 6, 184-184v); 1450, 1459 → p. 5; 1498 król Jan Olbracht daje Zawiszy z Kondrajca kaszt. płoc. m. in. skonfiskowane dobra Stanisława i Jakuba braci z B. (MS II nr 1314); 1531: 2 1/2 wł. os. (RP 41, 82v).

4. 1382 ks. Siemowit IV nadaje Abrahamowi ze Szczytna pr. niem., takie jakie posiada m. Płock, na wsie Borkowo [Kościelne], B., Śniedzanowo, oraz pr. nieodpowiedne (MK 6, 184-184v).

5. 1377 bp płoc. erygując kościół par. w Borkowie [Kościelnym], włącza do niego dzies. z wsi Borkowo [Kościelne], M. B. i Śniedzanowo (Consist P nr 219, 92-92v); 1450 Tomasz i Piotr, dziedzice z B. M., przeciwstawiają się zaprezentowaniu na plebanię w Borkowie [Kościelnym] kandydata dziedziców z Borkowa [Kościelnego], przedstawiając, że im przysługuje pr. patronatu (Ep. 5, 38); 1459 bp płoc., pragnąc umorzyć spory na temat pr. patronatu kościoła w Borkowie [Kościelnym] między Wacławem Przedborskim dz. z B. M. z jednej i dziedzicami z Borkowa [Kościelnego] z drugiej strony, ustanawia tych ostatnich prawnymi patronami kościoła, Wacławowi Przedborskiemu zaś ma przysługiwać tylko pr. posiadania swego miejsca w kościele i pr. wolnego pochówku (Ep. 5, 98).