KRAKÓW

(Rymut 1980 119; Rospond 166-8) m. nad Wisłą; ok. 115 km na SW od kl.

3. Do kl. święt. należały niektóre grunty i kamienice w K.

3A. Zagroda k. kościoła ś. Mikołaja.

1344 Bartłomiej opat kl. święt. zamienia zagrodę klaszt. położoną k. kościoła ś. Michała przed m. K. na dom przy kl. k. kościoła ś. Krzyża, czyli k. szpitala [ob. ul. Szpitalna], należący do rajcy krak. Hanka zw. Romanek (KK I 576);

3B. Kamienica Oleśnickich.

1433 Dobiesław z Oleśnicy kaszt. lub. kupuje za 150 grz. od Jana Strasza z Kościelnik kamienicę na ul. naprzeciwko kl. ś. Andrzeja w K. [ob. ul. Grodzka] (Mp. IV 1295); 1446 Jan z Oleśnicy wwda sand. oraz Jan pkom. przemyski i Piotr łowczy sand. nadają opatowi święt. całą kamienicę położoną na ul. ś. Andrzeja [ob. ul. Grodzka nr 71, tzw. kamienica Dębno?], między kamienicami należącymi do opata jędrzejowskiego i do Pieniążka (ib. 1476); 1452 Jan Elgot w domu Michała opata i konw. święt. położonym przy ul. Grodzkiej za (retro) kl. ś. Andrzeja wydaje wyrok w sporze między kl. święt. a pleb. → Modliborzyc (AG 3246); 1459 Elżbieta ż. Mikołaja z Woli Wrzeszowskiej pozywa opata święt., z → Pietrzejowic o dom wart. 300 grz. w K., położony k. kościoła klaszt. ś. Andrzeja, który dziedziczy po ojcu Straszu i jego matce, a opat dzierży z nieznanych jej przyczyn. Z kolei opat i konw. wzywają jako świadków Jana Oleśnickiego wwdę sand. i Jana z Sienna kaszt. lwowskiego i star. oleśnickiego (ZK CXLVII 314-5); 1466 Elżbieta ż. Mikołaja z Woli chorążego sand. domaga się od opata i konw. święt., aby w ww. sprawie stanęli jako świadkowie najbliżsi krewni już nieżyjących Jana wwdy sand. oraz Jana z Sienna kaszt. lwowskiego i star. oleśnickiego. Na co opat przedstawia Mikołaja, archid. sand., br. rodzonego i niedzielnego śp. Jana z Sienna, oraz Zbigniewa kan. krak. i Jana Feliksa ss. śp. Jana wwdy sand. Prokurator Elżbiety kwestionuje świadectwo Mikołaja archid. sand. jako tylko br. Jana Sieneńskiego, przed żyjącymi synami tegoż (ib. 392); 1468 Mikołaj Zakrzowski i Stanisław z Białaczowa alias z Kościelnik, występujący w imieniu swoim oraz swoich br. Mikołaja i Abrahama, oraz Mikołaj Dunin z Krajkowa chorąży sand., występujący w imieniu swojej ż. Elżbiety, siostry Mikołaja Abrahama, z korzyścią odstępują od roszczeń do kamienicy położonej naprzeciwko kl. ś. Andrzeja, k. domu Pieniążka, na rzecz opata święt. (ib. XIII 149).

3C. 1443 Marta beginka (Begymia alias Monacha) z K. ofiarowuje opatowi i konw. święt. swój dom w Kazimierzu na ul. tkaczy k. „Rymar” (OK VI 556v).

3D. 1414 Władysław Jag. sprzedaje za 2618 grz. kuśnierzowi Mikołajowi zw. Długi kamienicę narożną w Rynku Kr., odebraną za długi żupnikowi Mikołajowi Bochnerowi, położoną między kamienicą krawca Staszka a kamienicą Marty Kulandyny na ul. prowadzącej do szkoły ś. Marii [ob. ul. Sienna] (Mp. IV 1143; Gacki 203-4, wg którego kopista tego dok. zanotował na boku „ś. Krzyża kamienica w Krakowie”).

7. S. Tomkiewicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, Kr. 1926, 45 przyp. 6, 71, 113, 117; Derwich 1992 wg indeksu.