BROMIERZ

(1405 Bromirz, Bromerz, Bromyrzs, Bromirz Maior, Bromyersz Magna) 13 km na E od Bielska.

1. 1435 n. distr. płoc. (MK 336, 61); 1474 n. ziemia płoc. (MK 5, 47); 1516 n. par. Rogotworsk (Ep. 149, 231); 1578 pow. biel. (ŹD 22, 34).

2. 1435 włóka w Maliszewie obok granic B. (MK 336, 61; MK 6, 156v).

3. Włas. szlach. 1405 Piotr z B. (Pł. nr 588); 1413 Jan z B. (Pł. nr 2047); 1459 Jan z B. sprzedaje szl. Śmichnie z Janem i Mikołajem, synami jej i zm. Piotra z B., 1 1/2 wł. w B., na której siedzą kmiecie, Kuszka i Stan. Giza, i 1/2 wł. młynarza za 50 kóp gr (MK 335, 167); 1474 Jakub z Bromierzyka sprzedaje bratu Wojciechowi z B. całą cz. w B. za 60 kóp gr posp. (MK 5, 47); 1479 Paweł s. Ścibora z B. kleryk diec. płoc. (Ep. 10, 185); 1481 Mik. Storz z B. M. ma własność w Małachowie (MK 6, 144); 1497 król Jan Olbracht daje Andrzejowi i Jakubowi Głużkom m. in. skonfiskowane dobra Mikołaja, braci Jakuba i Aleksego i synów Ścibora z B. M. (MS II nr 970); 1516 → p. 5; ksiądz Grzegorz z B. altarysta w Dzierzgowie (PT 1, 484); 1531; Storsz – 20 wł. os., Feliks – 1 wł. os., dzieci Ścibora – 1 1/2 wł. os., Maciej s. Jakuba – 1 wł. folw., młyn wietrzny w dzierżawie rocznej (RP 41, 79).

5. 1516 szl. Mikołaj z B. lat ok. 60-ciu, powołany jako śwd. w sprawie nałożenia daniny na parafian na budowę kościoła w Rogotworsku, oświadczył że uiścił takową (Ep. 149, 231).

7. Bon. II, 132.