BROMIERZYK

(1413 alia Bromirz, Mali Bromirzs, Bromyrzs Minor) 16 km na E od Bielska.

1. 1468 n. distr. płoc. (MK 337, 26); 1474 ziemia płoc. (MK 5, 65); 1578 pow. biel., par. Rogotworsk (ŹD 22).

3. Włas. szlach. 1413 Jakub z a. B. (Pł. nr 2047); 1468 Mikołaj z M. B. darowuje całą cz. dziedzictwa z siedliskiem w M. B. swemu br. Wojciechowi (MK 337, 26); 1474 Jakub z B. M. sprzedaje br. Wojciechowi z Bromierza całą cz. w Bromierzu za 60 kóp gr posp. (MK 5, 47, 65); 1497 król Jan Olbracht daje Andrzejowi i Jakubowi Głużkom zastaw Snasa Małachowskiego w B. M. (MS II nr 970); 1531 Paweł Grzybek z B. z Piotrem z Sękowa poświadczyli, że babka po ojcu Mik. Brunowskiego z Tysek była h. Prawdzic (PG 1, 164v-165; SW nr 171); Storsz – 6 1/2 wł. os., dzieci Ścibora – 1 wł. os., Paweł Grzybek – 1 wł. os. (RP 41, 79).

7. Bon. II, 132.