BRONOWO-GĄSIORY

(1497 Brunovo Parva, Brunovo Gaszyory, Bronowo Gasziory) dziś cz. Bronowa-Zalesia, 8 km na NNE od Płocka.

1. 1578 pow. płoc., par. Trzepowo Stare (ŹD 6, 14).

2. 1575 płosa w B. G. nad [rzeczką] Wierzbicą obok dróżki wiodącej ku Białej, zagony między granicami Śniegocińskich (PG 61, 87v).

3. Włas. szlach. 1497 król Jan Olbracht daje Szczepanowi Milchewskiemu m. in. skonfiskowane dobra Pawła Gąsiora w B. P. w distr. płoc. (MS II nr 901); 1531: Jan Gąsior – 2 1/2 wł. folw., Jakub Gąsior – 2 1/2 wł. folw., Paweł Śniegotka – 1/2 wł. folw. (RP 41, 75).

7. Bon. II, 147.