BRONOWO–SADY

(1400 Brunowo, Brunowo, Zady, Bronovo Szady, Brunowo Schadi) 6 km na N od Płocka.

1. 1437 n. distr. płoc. (MK 336, 69v); 1439 n. ziemia płoc. (MK 340, 167); 1497 pow. biel.! (MS II nr 1079); 1578 pow. płoc., par. Trzepowo Stare (ŹD 14).

2. 1400 → p. 3; 1583 zagon w B. S. od drogi gąsiorowskiej do sadzawki Rogowa (PG 78, 127).

3. Włas. szlach. 1400 w sporze między bpem płoc. i kapitułą oraz kanonikiem Kiełczem jako posesorem wsi Draganik z jednej, a dziedzicami wsi B.: Jaktorem, Marcinem, Dobiesławem z synami [zm.] Włodzimierza, Magdaleną z Wojciechem, Bogumiłem z br. rodzonym, Marcinem, Wojciechem, wd. Święchną z s. Piotrem i córkami z drugiej strony, ustalono granicę między B. a Draganikiem: ma ona iść od granicy końcowej między Bronowem [Kmiecym] a Bronowem [Nagórnym], przechodząc prosto aż do jabłoni i do granicy między B. i Bocheńczewem (ZDP nr 58); 1409 Jaktor z B. (Pł. nr 1384); 1434 ucz. Muska Żyd płoc. sprzedaje Janowi i Mikołajowi, synom zm. Macieja z B., połowę posiadłości w B. z siedliskiem, uzyskaną drogą przepadku od szl. Marmicy z żoną Dorotą i dzieci ich, Zygmunta, Małgorzaty i Jadwigi, za 7 kóp gr posp. (MK 335, lv-2; ZDP nr 118); 1437 szl. Mikołaj Marmica z siostrą Strzechną i s. Piotrem sprzedają Andrzejowi, Janowi i Stanisławowi, braciom dziedzicom z B., 1 wł. ojcowizny w B. przyległą do granic wsi Draganie za 12 kóp gr i 20 gr posp. (MK 336, 69v); 1438 Piotr dz. z B. zabezpiecza żonie Dorocie 12 kóp gr na połowie swych dóbr w B., kupionych od szl. Bogumiła (MK 335, 21v); Piotr z B. sprzedaje szlachetnym Krystynowi, Michałowi, Jakubowi i Wawrzyńcowi, braciom, 1/2 wł. roli w B. oraz Wojciechowi, Piotrowi, Stanisławowi i Janowi, braciom stryjecznym, dziedzicom z B., 1/2 wł., za 20 kóp gr posp. (MK 335, 14v); 1439 opatrzny Andrzej Zarostka sprzedaje Wojciechowi Czarnemu mieszcz. płoc. 2 wł. w B. za 40 kóp gr w półgr. (ZDP nr 127); tenże Andrzej sprzedaje ucz. Wojciechowi Czarnemu 2 wł. miary chełm., kupione niegdyś od szl. Mikołaja Pituleca [mieszcz. z Nowego Miasta], za 30 kóp gr (MK 340, 167); 1440 Wojciech zw. Czarny mieszcz. płoc. sprzedaje szl. Stanisławowi i Grzegorzowi z Machcina 2 wł. w B. za 28 kóp gr posp. (MK 340, 129-129v; ZDP nr 129); 1445 Mikołaj i Jan, dziedzice z B., zobowiązują się zapłacić Krzysztofowi Kępskiemu 25 kóp gr (MK 337, 118); 1447 Mikołaj i Jan, bracia z B., sprzedają za 3 kopy gr posp. Zygmuntowi s. Marmicy cz. w B., kupioną od Muski Żyda płoc., którą Muska uzyskał drogą przepadku po śmierci tegoż Marmicy z dziećmi (MK 336, 13v); 1452 Jan Brunowski sprzedaje Raciborowi z Golejewa kanclerzowi płoc. 2 wł. chełm. w B. za 40 kóp gr w półgr. (MK 337, 58); Mikołaj z B. sprzedaje ucz. Maciejowi Kotowi1Maciej Kot rajca płoc. skupował role w B. i Płocku oraz udzielał wysokich pożyczek pod zastaw ziemi. W 1460 r. wójt płoc., zmarł przed 1487 r., ZDP s. 211, przyp. 14 całą cz. w B., którą można wymierzyć, każdą wł. za 20 kóp gr.; także szl. Dziersław z Jączewa sprzedaje 1 wł. roli w B., uzyskaną drogą przepadku od szl. Mikołaja, temuż Maciejowi za 20 kóp gr, poręczywszy pokój od sióstr i braci (MK 337, 62); ur. Racibor z Golejewa kanclerz płoc. sprzedaje ucz. Maciejowi Kotowi 2 wł. w B. za 36 kóp gr, kupione od Jana Brunowskiego (MK 337, 97v; ZDP nr 153); 1453 Jan z B. otrzymawszy od Macieja Kota pożyczkę 36 1/2 kóp gr zabezpiecza mu ją na całej cz. w B. z siedliskami i domami (MK 337, 88; ZDP nr 159); Małgorzata c. Mikołaja z Żukowa zrzeka się praw do 1 wł. w B., sprzedanej przez ojca Maciejowi Kotowi (MK 337, 88; ZDP nr 158); 1459 szlachetni Wojciech, Marcin, Piotr, Stanisław, Wawrzyniec, Mikołaj, Krystyn odwołują na zasadzie pr. bliższości sprzedaż 1 wł. kupionej przez szl. Jana z B. od Mikołaja z B. za 18 kóp gr; po zapłaceniu tej sumy, dzielą włókę między siebie (MK 337, 40); 1493 Adam z Dłutowa z braćmi, synowie zm. Jana Brunowskiego h. Kuczaba (MZH nr 728); 1497 król Jan Olbracht daje Andrzejowi Niszczyckiemu z Radzanowa m. in. skonfiskowane dobra Jana Łabędzia, Piotra Dunina i Jana z Z. (MS II nr 785); oraz Macieja, Marcina, Jana, Stan. Karkoszki i Jakuba Brzucho, wszystkich z B. Z. (MS II nr 1079)2Por. podobną wiadomość pod hasłem Bronowo Kmiece. Wynikałoby z tego, że te same osoby miały swą własność w Bronowie Kmiecym i Bronowie-Sadach; 1531: Maciej Śniegota, Jakub Goszk – 1 1/2 wł. folw., Jan Karkoszka, Mik. Grabik, Krystyn – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 75); król Zygmunt I zezwala Jakubowi i Szymonowi Bronowskim wykupić wójtostwo w Powsinie i 2 wł. puste tamże od Stefana Byliny mieszcz. płoc. i puszkarza Andrzeja z Piączyna, zapewniając nabywcom posiadanie tegoż wójtostwa przez co najmniej 4 lata (MS IV, 1 nr 5829, 5833; LP 247); 1551 król Zygmunt August wydaje Jakubowi i Zygmuntowi, synom zm. Marcina z B. S., nowy przywilej, w miejsce spalonego, na wójtostwo dziedziczne we wsi królewskiej Powsin, należącej do zamku w Płocku (AG perg. 2051).

4. 1439 2 wł. miary chełm. (MK 340, 167); 1452 2 wł. miary chełm. (MK 337, 58).

7. Bon. II, 147.

1 Maciej Kot rajca płoc. skupował role w B. i Płocku oraz udzielał wysokich pożyczek pod zastaw ziemi. W 1460 r. wójt płoc., zmarł przed 1487 r., ZDP s. 211, przyp. 14.

2 Por. podobną wiadomość pod hasłem Bronowo Kmiece. Wynikałoby z tego, że te same osoby miały swą własność w Bronowie Kmiecym i Bronowie-Sadach.