BRUDNICE

(1452 Bruthnycze, Brudnycze Maior, Brudnycze Minor)1W XVI w. B. dzieliło się na B. Wielkie i B. Małe, obecnie jest znowu jedną wsią 12 km na S od Sierpca.

1. 1578 pow. sierp., par. Kurowo (ŹD 47).

2. 1596 zagony w Kozicach w polu pod Kraszynem od granic Smoszewa do płosy wezgłownej Brudnickich (PG 98, 407).

3. Włas. szlach. 1452 Andrzej Brudnicki zabezpiecza szwagierce Małgorzacie wd. po Mikołaju z B. wiano: 90 kóp gr w szelągach na czwartej cz. własności (MK 337, 98); 1473 Jan z B. zabezpiecza żonie Beacie c. Andrzeja z B. wiano wartości 3 kóp gr na połowie swych dóbr (MK 5, 37av); 1497 król Jan Olbracht daje Stanisławowi z Załszyna pcz. płoc. i Janowi z Załszyna m. in. skonfiskowane dobra Stanisława z B. (MS II nr 994); 1531: Paweł i Grzegorz z B. Maior – 3 wł. folw., Piotr, Mścisław, synowie Stanisława z B. Minor – 5 wł. folw. (RP 41, 87v).

7. Bon. II, 151.

1 W XVI w. B. dzieliło się na B. Wielkie i B. Małe, obecnie jest znowu jedną wsią.