BRONOWO-SALONKI

(1531 Bronowo Szalonky, Salionki) dziś cz. Bronowa-Zalesia, 8 km na NNE od Płocka.

1. 1578 pow. płoc., par. Trzepowo Stare (ŹD 14).

3. Włas. szlach. 1531: Mikołaj Szado – 1 wł. folw., Mik. Konarski – 1 wł. folw. (RP 41, 75).