BRONOWO KMIECE

(1349 Brunowo, Bronowo Cmetonum) 9 km na N od Płocka.

1. 1349 dzielnica płoc. (L nr 70); 1439 n. distr. płoc. (MK 3, 156); 1578 pow. płoc., par. Proboszczewice (ŹD 5).

2. 1400, 1445 → p. 3.

3. Włas. ks., następnie szlach. 1349 wieś B. oddana w dożywocie szl. Przejce, po jej śmierci miała wejść w skład dóbr oprawnych ks. Elżbiety (L nr 70); 1400 w sporze między bpem płoc. i kapitułą oraz kanonikiem Kiełczem jako posesorem wsi Dragonik z jednej a dziedzicami wsi Bronowo [-Sady] z drugiej strony ustalono granicę między Bronowem [-Sadami] a Draganikiem: ma ona iść od granicy końcowej między B. należącym do Pawła [z Radzanowa Starego] chorążego [płoc.] a między innym Bronowem, przechodząc prosto aż do jabłoni i do granicy między Bronowem [-Sadami] i Bocheńczewem (ZDP nr 58); 1439 Anna c. Cedry z Rudna zamienia całą cz. ojcowizny w Rudnie z siostrami Katarzyną i Piechną na ich części w B. (MK 3, 156); 1440 Paweł i Bartłomiej z B. sprzedają szl. Stanisławowi i Grzegorzowi z Machcina 1/2 wł. w B. za 7 kóp gr posp. (MK 340, 129v); 1443 Grzegorz i Stanisław z Machcina sprzedają Piotrowi z B. 1/2 wł. roli z siedliskiem i ogrodzeniem o powierzchni 5 mórg w B. za 8 kóp gr posp. (MK 337, 121); 1445 Bartłomiej i Paweł z B. zastawiają szl. Wojciechowi z B. pola, każde obejmujące 20 zagonów, i łąkę z dużym gajem ciągnącym się do drogi młyńskiej, blisko posiadłości Jakuba z Żukowa, w 3 1/2 kopach gr w półgr. i w szelągach (MK 337, 117v); szl. Włost z B. sprzedaje br. Mroczkowi z B. całą cz. dziedzictwa w B., każdą wł. po 14 kóp gr.; żona Włosta Świętochna zrzeka się wiana zabezpieczonego na tejże części (MK 336, 57v); 1448 Mikołaj s. zm. Mścisława z B. sprzedaje Piotrowi Gęsi z Magnuszewa stolnikowi wysz. pr. bliższości do obu wsi Rudno, uzyskane drogą przepadku po śmierci Czedara, za 10 kóp gr w półgr. (MK 4, 139); 1455 Bolesta z Przedpełc zabezpiecza wnuczce Piechnie c. Stanisława z B. 5 kóp gr i córce Beacie 30 kóp gr na cz. w Przedpełcach (MK 337, 65v); 1486 → p. 4; 1497 król Jan Olbracht daje Jakubowi i Krystynowi z Leszna m. in. skonfiskowane dobra Macieja, Jana, Stanisława, Marcina i Jakuba Brzucha z B. (MS II nr 860)1Por. podobną wiadomość pod hasłem Bronowo-Sady. Wynikałoby z tego, że te same osoby miały swą własność w Bronowie Kmiecym i w Bronowie-Sadach; 1578: Andrzej – 4 wł., 1 ogrodnik, 4 wł. opuszczone, Jakub s. zm. Wojciecha – 1 wł. (ŹD 5).

4. 1486 ks. Janusz II tytułem zasług Mikołaja z Machcina podpiska płoń. nadaje Grzegorzowi z B. pr. nieodpowiedne i pr. chełm. na jego własność w B. (MK 6, 183v).

7. Bon. II, 147.

1 Por. podobną wiadomość pod hasłem Bronowo-Sady. Wynikałoby z tego, że te same osoby miały swą własność w Bronowie Kmiecym i w Bronowie-Sadach.