BRUDNICE

(1384 Brudnicze, Brudnycza, Brudznycza) 18 km na NW od Szreńska, nad rz. Wkrą.

1. 1437 distr. płoc. (MK 335, 53); 1439 n. distr. zawkrz. (MK 336, 79); 1578 pow. szr., par. Lubowidz (ŹD 56, 65).

2. 1384 rudy żelazne w B.1Wymienione w akcie zastawu Zawkrza Krzyżakom (Skarbiec I, 501); 1438 → p. 3; 1544 łąka w miejscu zw. Wyczółki (PG 9, 396).

3. Włas. szlach. 1437 szl. Piotr z B. sprzedaje Wojciechowi dz. z B. 4 wł. ojcowizny w B. z połową młyna, z której płacił rocznie 1 kopę gr posp., za 40 kóp gr posp. (MK 335, 166v, 53); 1438 Piotr z B. sprzedaje Wojciechowi z B. 1 wł. i młyn z karczmą nad Wkrą, wyjąwszy coroczną opłatę 1/2 kopy z młyna, którą jest winien płacić siostrze przyrodniej, za 12 kóp gr posp. (MK 335, 18); Piotr z B. sprzedaje Sądkowi dz. z Psar 2 wł. ojcowizny w B. obok młyna, każdą wł. liczącą 7 prętów, wraz z siedliskami za 20 kóp gr w półgr. (MK 335, 21v); 1439 Piotr z B. sprzedaje Wojciechowi z B. całą cz. ojcowizny w B. za 6 kóp i 15 gr posp. (MK 336, 79); Sądek z Psar sprzedaje szl. Wojciechowi z B. za 8 kóp gr w półgr. 2 wł. kupione od Piotra z B. (MK 336, 81); 1497 król Jan Olbracht daje Stanisławowi Rościszewskiemu m. in. skonfiskowane dobra Macieja w B., Pątkach i Lubowidzu (MS II nr 965); 1502 szl. Maciej z Lubowidza jako śwd. w sprawie dzies. z B. oświadcza, że w B. są 2 folwarki uprawiane z dawna i na surowym korzeniu: jeden posiada Maciej Brudnicki i sam go uprawia, dzies. od niego pobiera pleban; inny folwark należy do Sądka Kosmaczewskiego cześnika płoc., który osadził kmieci, dzies. od niego pobiera bp płoc; są także w B. inne 4 wł. kmiece, z których dzies. pobiera bp. Inny śwd. zeznaje, że w B. od 40, a nawet 50 lat są 2 folwarki, jeden uprawia dz. Maciej z B., drugi Sadek Kosmaczewski, który osadził kmieci, z których ról dzies. pobiera bp płoc; zapytany, czy są tam kmiecie osadzeni na surowym korzeniu, odpowiada, że nigdy nie było więcej niż 3-4 ogrodników na ogrodach i polach folwarcznych, od których dzies. pobiera bp (Ep. 149, 41; AC III nr 211); 1531: Gaweł – 1/2 wł. os., wd. po Stanisławie – 2 wł. folw., Tomasz Kosmaczewski – 2 wł. os., Tomasz – 2 wł. folw., młyn w dzierżawie rocznej o 1 kole, Jan Broda – 1/2 wł. os. (RP 41, 132).

5. 1502 → p. 3.

7. Bon. II, 151.

1 Wymienione w akcie zastawu Zawkrza Krzyżakom.