BRUDZYNO

(1349 Brudnennsi1Nie wiadomo, dlaczego w dokumencie z 1349 r., odgraniczającym posiadłości oprawne ks. Elżbiety, B. wymienione zostały w formie przymiotnikowej: „item Brudnennsi in Wyssegrod ...” (Oprawa ks. Elżbiety jest nazwana w rzeczonym dokumencie kasztelanią wyszogrodzką), Brodzino, Brvdzino, Brodzyno) 17 km na NNW od Płońska.

1. 1349 dzielnica ks. Elżbiety (L nr 70); 1498 ziemia płoc. (MS II nr 1176); 1578 pow. płoń., par. Góra (ŹD 105).

2. 1439 cz. wsi Dobrska rozciąga się od rz. Dobrzycy do granic Goszczyna i B. (MK 336, 59v); 1596 pole w Goszczynie-Karpięcinie obok granic B. (PG 98, 680v, 848v).

3. Włas. szlach. 1402 Klimek z B. (Pł. nr 215); 1402-1416 Niemierza dz. z B. (Pł. nr 141, 1101, ... 2558, 2576); 1403-1415 Mścisław (Mścigniew) z B. (Pł. nr 260, 273, ... 2399); 1405 Dobiesława wd. po Klemensie z B. z s. Mikołajem (Pł. nr 555, 559, ... 587); Jadwiga z B. (Pł. nr 563); 1408 Andrzej stelmach z B. (Pł. nr 1101, 1102, 1123); 1410 Mścigniew, Bogusław i Andrzej z bratem, dziedzice z B., wyznaczają Niemierzę z B. swoim zastępcą w sprawie z dziedzicami ze Strzeszewa (Pł. nr 1502-03); 1411-1416 Abraham z B. syn Mścisława (Pł. nr 1649, 2104, ... 2612); 1415 Paweł z B. (Pł. nr 2576); Maciej z B. z ojcem Mścisławem i br. Abrahamem procesują się z Niemierzą z B. (Pł. nr 2444); Racibor ze Starczewa otrzymuje od Niemierzy z B. 11 1/2 kóp gr i ma jeszcze u niego 15 kóp gr za cz. Mścisława, Abrahama i Macieja z B. (Pł. nr 2398-99); 1416 Niemierza z B. zabezpiecza Raciborowi ze Starczewa 20 1/2 kóp gr w półgr. krakowskich na częściach Pawła i Jana z B. i na częściach Abrahama, Mścigniewa i Macieja z B. (Pł. nr 2612); 1425 Marcin z B. (Z I nr 999); 1466 Niemierza s. Marcina i Maciej s. Andrzeja, dziedzice z B., kupują cz. wsi Kierz za 70 kóp gr w półgr. (MK 337, 19); 1476 discr. Szymon s. Pawła z B. (Ep. 13, 28); 1498 król Jan Olbracht daje Stanisławowi z Dobrsk podstolemu płoc. m. in. skonfiskowane dobra Tomasza i Macieja, braci z B. (MS II nr 1176); 1531: Marcin Niemierzyc i Marcin Dibiliasz – 1 1/2 wł. folw., Jan Świder – 1 wł. folw., Jakub Dibiliasz – (?) (RP 41, 122).

1 Nie wiadomo, dlaczego w dokumencie z 1349 r., odgraniczającym posiadłości oprawne ks. Elżbiety, B. wymienione zostały w formie przymiotnikowej: „item Brudnennsi in Wyssegrod ...” (Oprawa ks. Elżbiety jest nazwana w rzeczonym dokumencie kasztelanią wyszogrodzką).