BRWILNO

(1444 Brwelino, Brwyelyno, Brwilino, Brvylyno-Crisky) nad Wisłą, 7 km na NWW od Płocka.

1. 1444 n. distr. płoc. (MK 337, 132v); 1506 dek. sierp. (MD); 1578 pow. płoc., par. B. (ŹD 4).

3. Włas. szlach. 1444 Andrzej z Zakrzewa kanclerz płoc. i Piotr z Gulczewa, bracia, sprzedają Ninogniewowi chor. zakr. i podsędkowi płoc. oraz Pawłowi, braciom, części w Drobinie i w B., zyskane pr. bliższości, za 200 grzywien w półgr. (MK 337, 132v); 1446 Ninogniew i Paweł, bracia, dziedzice z B., zawierają ugodę z prepozytem klasztoru [ś. Marii Magdaleny] w Płocku w sprawie podziału Wisły: połowa rzeki od brzegu Wielkiego Ostrowu do granic wsi B. ma należeć do klasztoru, a druga połowa do dziedziców wsi B., przy czym linia podziału ma przebiegać od Maszewa do Biskupic (MK 335, 107v); 1449 w podziale dóbr między Ninogniewem chor. zakr. psęd. płoc. i Pawłem, Ninogniew otrzymuje Drobin, Nową Wieś, Kosemin, Krysk, Strzembowo, Drochowo, Dłutowo, Krzewo i [Kownaty]1Kownaty w pow. wis. początkowo zwane Grodzanowo (Gradzanowo) i w XIX w. Kownaty-Gradzanowo, Paweł zaś obie wsie Gradzanowo, Siemiątkowo, Krzeczanowo, Cyndaty, B.; jeśli Paweł umrze bezdzietnie, dzieci br. Tomasza z Łaszewa nie będą mieć praw do B., jedynie dzieci Ninogniewa (MK 337, 74); 1487 Jan z Gradzanowa [Kościelnego] kanonik płoc. darowuje br. Ninogniewowi z Kryska kaszt. rac. m. Drobin z wsiami przyległymi: Nową Wsią, Świerczynem, Kucharami, Gradzanowem, Krzeczanowem, B., Zieluniem i Sinągórą (MK 6, 203); 1507 discr. Maciej z B. (Ep. 149, 97v); 1510 Stan. Kryski z B. (AC III nr 312); 1521 po śmierci ur. Piotra Kryskiego kaszt. płoc. bracia jego: ur. Jan z Kryska kaszt. ciech. i Paweł z Drobina dzielą się dobrami: Paweł daje Janowi dobra B., w zamian za co otrzymuje od Jana dobra Gradzanowo, z warunkiem spłacenia przez każdego z nich długów z rzeczonych dóbr w ciągu 3 lat (Z 25, 183-185); król Zygmunt I przypozywa urodzonych Jana kaszt. ciech. i Pawła Kryskich, spadkobierców zm. Piotra Kryskiego kaszt. płoc., w sprawie dóbr, które Piotr Kryski dzierżawił, miał w zastawie itp., m. in. B. (Z 28, 409v-412); 1531: 25 1/2 wł. os., młyn o 2 kołach w dzierżawie rocznej (obecnie zepsuty) (RP 41, 72v).

1 Kownaty w pow. wis. początkowo zwane Grodzanowo (Gradzanowo) i w XIX w. Kownaty-Gradzanowo.