BRZECHOWO

(1309 Sbrzechowo, Brechowo) 9 km na NEE od Bielska.

1. 1309 n. par. Łęg [Kościelny] (AC III nr 308); 1497 ziemia płoc. (MS II nr 874); 1578 pow. biel. (ŹD 21).

2. 1595 pole w Cieszewku pod B., od gościńca idącego z Bielska do Cieszewa do strumienia (PG 98, 116); 1596 3 pola w B.: jedno od drogi wilkęskiej do granic Dziewanowa, drugie pod Wilkęsami od tejże drogi do drogi dobrosielickiej, trzecie pod Dobrosielicami (PG 98, 635).

3. Włas. szlach. 1497 król Jan Olbracht daje Niemierzy Skoczkowskiemu m. in. skonfiskowane dobra Turpina z B. (MS II nr 874); 1531: 5 wł. os. (RP 41, 80v).

5. 1309 bp płoc. włącza wieś B. wraz z dzies. do nowo erygowanej par. w Łęgu [Kościelnym] (AC III nr 308).