BRZEŚCIE

(1368 Brzescze, Brzesczye, Brescze) dziś Brzeście Szlacheckie 11 km na NW od Płońska.

1. 1473 ziemia płoc. (MK 5, 31v); 1578 pow. płoń., par. Baboszewo (ŹD 99).

2. 1507 granice między Cieszkowem i B. (Kap. P 50, 79 v); 1593 w polu pod B. zagon od łąki zw. Stok do drogi prowadzącej od Cywin Górnych do Jastrzębi1Miejscowość nie zidentyfikowana (PG 93, 320).

3. Włas. szlach. 1368 Wacław z B. pkom. gost. (WS 293); 1402 Michał z B. (Pł. nr 127); 1406-16 kmiecie (Pł. nr 858, 1870, 2637); 1412-21 Sasin z B. i z Nieborowa kaszt. soch. (Pł. nr 1894, 2228; WS 285); 1414 Jan z B. (Pł. nr 2153); Mikołaj kmieć z B. (Pł. nr 2267, 2268, 2271); Krosz kmieć z B. (Pł. nr 2295, 2295 b); 1415 Wawrzyniec kmieć z B. (Pł. nr 2407, 2424, 2429); 1426-30 Mikołaj [Prawdzic] z B. kaszt. soch. (ZDP nr 107); 1434-36 szl. Jakub z B. (MK 335, 9, 66); 1436 Wojciech z B. członek konwentu kanoników regularnych w Czerwińsku (BOZ Cim. 71, 3-5); 1446 opatrzony Jakub z B. otrzymuje od ks. Włodzisława I młyn w m. Horodle na rz. Bug (MK 336, 8; ZDM III nr 749)2Być może, iż wiadomość dotyczy wsi Brzeście w ziemi bełskiej; 1452 Krystyna c. zm. Jakuba z B. kwituje wielm. Jana z Nieborowa [h. Prawdzic] wojewodę bełskiego z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne (MK 337, 62v); 1473 Jan z Nieborowa w podziale z braćmi, dziedzicami z Nieborowa, otrzymuje wieś B. i cz. w Rybitwach (MK 5, 31v); → Nieborów; 1482-1504 Jan z B. pkom. wysz., ojciec Elżbiety żony Lasoty z Mierzanowa (WS 295; Bon. II, 168); 1488 Dorota żona Sasina ze Szczepiatyna i Druzjana, córki zm. Mikołaja z Baboszewa, kwitują ur. Jana Brzeskiego pkom. wysz. z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne w Baboszewie, Nicku i Płużnicy (MK 6, 212); 1489 ur. Jan z B. pkom. wysz. (Ep. 11, 303); 1497 król Jan Olbracht daje Pawłowi Brzeskiemu skonfiskowane dobra dziedziców z Rybitw, Mystkowa i Całowa3Całowo – miejscowość nie zidentyfikowana (MS II nr 980); 1507 discr. Marcin Raciąski z B. (Ep. 149, 93v); 1513-1520 Feliks Brzeski pkom. wysz., kaszt. wysz., 1517 wojewoda mazowiecki (Kap. P 50, 132v; Z 20, 538-539; WS 275, 286, 295); 1521 tenże Feliks Brzeski wojewoda mazowiecki, star. ciech., kupuje cz. dóbr Szczawino, Świeszewo i Ślubowo (Z 24, 446; MK 32, 97v); 1524 ks. Janusz III nadaje Feliksowi z B. wojewodzie mazowieckiemu m. Sochocin z 3 przyległymi wsiami w dożywocie (AG perg. 770; WS 275); 1526 tenże książę nadaje Pawłowi Brzeskiemu pkom. ciech. i star. łomż. pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar na dobra Służew (MK 41, 114); 1530 Feliks Brzeski toczy spór o cz. Krzynowłogi i Świniar, które dostał od ks. Janusza III (SP VI, 440): 1531: 15 wł. os. (PP 41, 114).

8. Cmentarzysko z grobami w obudowie kamiennej z wczesnego średniowiecza (?) (Rauhut 512)4W literaturze XIX w. powtarzają się wiadomości o „kurhanie w B.” (odpowiednik cmentarzyska rzędowego w obudowie kamiennej). Ponieważ w terenie nie prowadzono badań, wiadomości te nie zostały zweryfikowane.

1 Miejscowość nie zidentyfikowana.

2 Być może, iż wiadomość dotyczy wsi Brzeście w ziemi bełskiej.

3 Całowo – miejscowość nie zidentyfikowana.

4 W literaturze XIX w. powtarzają się wiadomości o „kurhanie w B.” (odpowiednik cmentarzyska rzędowego w obudowie kamiennej). Ponieważ w terenie nie prowadzono badań, wiadomości te nie zostały zweryfikowane.