BRZEŹNICA

(1207 Bresnic, Mystrewo! Brzesnycza, Brzesznycza, Brzeznicza) dziś cz. m. Płocka, 1 km na NWW od Płocka, przy ujściu rz. Brzeźnicy do Wisły.

1. 1578 pow., płoc., par. Brwilno (ŹD 4).

2. 1490 → p. 3.

3. Włas. ks. 1207 mistrz Jan [scholastyk] katedry płoc. zawiera umowę z Gerwoldem s. Gerwolda o wspólną budowę i użytkowanie młyna we wsi B. (K nr 169; DKM nr 2; ZDP nr 5); 1322 ks. Wacław, dokonując z bpem płoc. zamiany pewnych wsi i gruntów w celu rozbudowy m. Płocka, otrzymuje m. in. wieś M.1W tekście: „videlicet pro villa Mystrewo, que spectabat ad scolasteriam ploc. cum decima”. Identyfikację Mystrewa z B. przeprowadziła wydawczyni ZDP S. Szacherska: „nazwie wsi odpowiadałyby Mistrzewice na lewym brzegu Bzury, obecnie w pow. sochaczewskim. Geograficzny układ wsi podlegających zamianie oraz jej cel wskazuje jednak na Brzeźnicę, przemianowaną z uwagi na jej przynależność do scholasterii płockiej”, należącą do scholasterii płoc. (ZDP nr 20); 1490 wszyscy rybacy m. Płocka mają pr. wolnego połowu na Wiśle od brzegu do środka rzeki, na przestrzeni między B. i Ośnicą, które są granicami miasta (Kap. P 50, 42-42v; MK 6, 253v-254); 1578: Wojciech Śledź piekarz i propinator wosku (ŹD 4).

4. 1458-1463 prac. Maciej wójt w B. (Ep. 5, 90v, 130v).

5. 1458 prac. Maciej wójt, Jan Kopacz i Bogusz Rybicz, kmiecie z B., obowiązani są zapłacić 3 kopy gr i 20 gr za zboże Mikołajowi z Mierzeńca doktorowi praw [tytułem dzies. z B.] (Ep. 5, 90v); 1463 Maciej wójt, Jakub Procz, Jan Proczów, Maciej Grąd, kmiecie z B., obowiązani są zapłacić 3 kopy i 20 gr w szelągach Mikołajowi z Mierzeńca kanonikowi i zarządcy bpstwa płoc. za dzies. z B. (Ep. 5, 130v).

1 W tekście: „videlicet pro villa Mystrewo, que spectabat ad scolasteriam ploc. cum decima”. Identyfikację Mystrewa z B. przeprowadziła wydawczyni ZDP S. Szacherska: „nazwie wsi odpowiadałyby Mistrzewice na lewym brzegu Bzury, obecnie w pow. sochaczewskim. Geograficzny układ wsi podlegających zamianie oraz jej cel wskazuje jednak na Brzeźnicę, przemianowaną z uwagi na jej przynależność do scholasterii płockiej”.