CHAMSK

(1382 Chamsco, Champsk, Champsko, Champszko) 31 km na SW od Mławy.

1. 1401 n. par. Ch. (Mąk. 53); 1436 n. distr. zawkrz. (MK 335, 37); 1578 pow. szr. (ŹD 55).

3. Włas. szlach. 1382 ks. Siemowit IV nadaje Raciborowi z Ch. skarbnikowi pr. nieodpowiedne (MH VII, 93); Nadbor z Ch. (PW nr 4); 1404 Pomścibor z Ch. (L nr 147); 1408 kmieć (Tym. 279); 1416-1436 Pomścibor z Ch. pkom. ciech., [1427-1436] cześnik ciech., [1431-1432] chor. wysz., [1432-1433] chor. warsz. (WS 293; MK 3, 12, 181v; PP V nr 479; WD 22, 704-705; L nr 167; W 291, 292; W 2, 260); [1414-25] Pomścibor z Ch. sprzedaje Ziemakowi ze Smogorzewa wieś Borkowo z cz. w Mokrzycach (MK 3, 107); tenże Pomścibor pkom. ciech. sprzedaje dziedzicom ze Skarzyna 5 wł. w Koszewnicy, które posiadł od Pawła z Koszewnicy (MK 3, 113v); 1426 tenże Pomścibor kupuje Przybojewo (PP V nr 403); 1436 stren. Pośmcibor z Ch. cześnik ciech. darowuje po swojej śmierci wsie Ch. i Poniatowo bratankom Mikołajowi z Zeńboka i Janowi z Miłobędzina, wnukom: Stanisławowi, Mikołajowi, Annie i Nastce, dzieciom zm. Piotra z Setropi, i żonie swej Dadźbodze (MK 335, 37); 1448 Stanisław s. Piotra z Setropi odstępuje stryjowi Janowi z Opinogóry wszystkie cz. w Opinogórze i Baczach w zamian za części w Ch. i Poniatowie, dopłacając mu 4 kopy gr w półgr. (MK 4, 85v; MK 341, 22); 1451 Mikołaj z Zeńboka, Jan z Miłobędzina i szlachta z Setropi posiadają dokument na Ch. i Poniatowo z 1436 (MK 335, 37); 1460 ur. Stanisław z Ch. darowuje Łążek synowi Janowi z Kars (MK 335, 175v); Stan. Setropski z Ch. zastawia Jakubowi z Gołymina cz. w Zeńboku pod przepadkiem (MK 5, 95); 1462 tenże Stanisław s. Piotra z Setropi odstępuje Jakubowi z Gołymina części we wsiach: Opinogóra, Borze, Troszyn, Grucele i Nagórki (MK 337, 5); Elżbieta c. zm. Mikołaja z Zeńboka, żona Jakuba Gołyńskiego, odstępuje bratu Stanisławowi z Ch. 1/3 Ch. i 1/3 Poniatowa (MK 337, 5); 1484 → p. 5; 1502 kmieć z Ch. zeznaje, że w Ch. było 1/2 wł. folw. przed wojną pruską, a od 13 lat jest tam osadzony kmieć przez obecnego dziedzica (Ep. 149, 42); Anna c. zm. Bernarda z Gawarca, wd. po Macieju z Gumowa, zapisuje połowę dóbr Gawarzec zięciom: Adrianowi z Gołymina chor. łomż. i Pawłowi Chamskiemu z Setropi [mężowi Magdaleny Gumowskiej] oraz synowi Janowi Gumowskiemu z Uniszek (WT 6, 314-315); 1518 → p. 5; 1531: 28 wł. os. (RP 41, 128).

4. 1502 prac. Jan sołtys z Ch. (Ep. 149, 42).

5. 1401 stara par. Ch. obejmuje wsie: Ch., Łążek1Łążek - osada nie zidentyfikowana, gdyż ze względu na odległość nie może to być Ł. w pow. szr, Olszewo, Dębsk, Myślin, Karniszyn i Poniatowo (Mąk. 53); 1429 Jakub rektor kościoła par. w Ch. wezwany do uiszczenia świętopietrza (Kurenda, 218); 1470 par. Ch. (Ep. 5, 220v); 1475 ksiądz2Nie wymieniono imienia z Niedroża [Starego] rektor kościoła par. w Ch. zrzeka się tegoż kościoła na rzecz bpa płoc. (Ep.10, 115); 1484 ugoda między Jakubem plebanem w Ch. i Dorotą wd. po Stanisławie z Ch.: pleban będzie posiadał włókę leżącą obok uposażenia kościoła, należącą uprzednio do Doroty i Pomścibora (Ep. 10, 353); 1502 zeznają świadkowie w sprawie dzies. należnych plebanowi w Ch.: z Myślina, Olszewa, Karniszyna, Dębska, Dźwierzna (AC III nr 212); 1511 Piotr pleban zrzeka się kościoła w Ch. (Ep. 6, 215); 1518 ksiądz Stanisław z Siemiątkowa zaprezentowany Pomściborowi dz. z Ch. przez bpa płoc. na plebanię w Ch. (Ep. 2, 339); 1598 kościół parafialny Ś. Katarzyny (WP 5, 367-367v); kościół Ś. Wawrzyńca w Poniatowie filią kościoła w Ch. (WP 5, 368v).

6. XVI w. zameczek w Ch. (Święcicki 175).

7. 1449-1531 (MK 341, 223Karta uszkodzona, pozostał fragment tekstu: porcio in Ch. et Ponathovo; Ep. 149, 182; Bon. II, 341).

8. Zapewne pozostałością pierwotnego gotyckiego kościoła z XV/XVI w. obecnie murowana zakrystia (Kat. Zab. X 28, 5-6).

1 Łążek - osada nie zidentyfikowana, gdyż ze względu na odległość nie może to być Ł. w pow. szr.

2 Nie wymieniono imienia.

3 Karta uszkodzona, pozostał fragment tekstu: porcio in Ch. et Ponathovo.