CHARZYNY

1Dopiero w XVI w. nastąpił podział Charzyn na osobne osiedla, istniejące do dziś: Ch. Długie (dziś Ch.-Dłużyce), Ch. Rogale, Ch. Wielkie (dziś Ch.-Borzymy), Ch.-Szatkowięta i Ch.-Gęby (dziś połączone z Ch.-Szatkowiętami). W XV w. występuje tylko nazwa Charzyny i brak jakichkolwiek przesłanek do wyodrębnienia wymienionych osad, nawet w 1531 r. są tylko „Charzini” i „alia Charzini” (1402 Charzino, Charzini, Charyny, Charzyno) 11 km na NNE od Raciąża.

1. 1467 n. distr. płoc. (MK 337, 22); 1578 pow. rac., par. Unieck (ŹD 92-93).

2. 1449 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1402-06 Paweł z Ch. (Pł. nr 134, 134a, 433, 722); 1405 Jan z Ch. (Pł. nr 509); 1413 Andrzej z Ch. z żoną Ofką (Pł. nr 2068); 1416 Dobiesław z Ch. (Pł. nr 2655); Wyszko z Ch. (Pł. nr 2714); 1434-36 Mikołaj Obłąk z Ch. h. Rogala (Z II nr 444, 2413); 1444 Dziersław z Ch. zastawia Mikołajowi Obłąkowi z Ch. cz. w Kątach, czyli na Ch., w 20 kopach gr w półgr., następnie Obłąk zostaje wwiązany w tę cz. (MK 337, 134-134v); Sadek z Ch. (Tym. 336); 1448 Mikołaj, Sadek, Andrzej i Piotr Charzyńscy, bracia stryjeczni Mikołaja z Glinojecka (Ep. 5, 13v); 1449 Mikołaj Obłąk, Krystyn, Zbigniew, Wacław i Stachna z Ch. sprzedają Jakubowi, Maciejowi i Wojciechowi z Bojanowa cz. w Ch. kupioną od Bernarda i Rogali koło granic Wyrzechrowa2Nie udało się ustalić, czy to nazwa fizjograficzna, czy nazwisko właściciela z wyjątkiem źrebu leżącego w kierunku Uniecka i drugą cz. w Kątach za 106 kóp gr (MK 337, 69); Dziersław z Ch. burgrabia ciech. odwołuje prawem bliższości cz. w Ch. sprzedaną przez Mik. Obłąka Jakubowi Długiemu i jego braciom z Bojanowa (MK 337, 83v); 1467 Piotr Wspinek i Kamka z Ch. sprzedają Jakubowi z Łaszewa 1 1/2 wł. w Ch. (MK 337, 22); 1477 → p. 4; 1497 król Jan Olbracht daje Zygmuntowi z Łaszewa m. in. skonfiskowane dobra Ścibora Gęby, Mikołaja Tyburczaka i jego braci, Bernarda, Antoniego, wd. po Stanisławie Obłąku, Bernarda Czechowicza i innych z Ch. (MS II nr 914); 1517 Bernard Charzyński winien 1 kopę gr w szelągach prac. Pawłowi z Giełczyna (Ep. 2, 159); Piotr Charzyński, szl. Antoni z Ch., szl. Maciej z Ch. (Ep. 149, 226); 1531: Jakub i Jan Wdowikowie – 1/2 wł. folw., wd. Koskowska – 1/2 wł. folw., Miodusz – 1 ćwierć folw., Anna Borzymowna – 1/2 wł. folw., Marcin Skorupka ze Stanisławem Rogala – 3 ćwierci folw., Paweł Żakowski – 2 wł. folw.; alia Ch.: Marcin – 1 ćwierć folw., Stanisław s. Wojciecha – 1/2 wł. folw. (RP 41, 110-110v).

4. 1477 ks. Janusz II na prośbę Jakuba z Łaszewa nadaje Marcinowi z Ch. pr. chełm. z czynszem po 4 gr pras. na dobra Ch. (MK 5, 69v).

7. Bon. II, 351.

1 Dopiero w XVI w. nastąpił podział Charzyn na osobne osiedla, istniejące do dziś: Ch. Długie (dziś Ch.-Dłużyce), Ch. Rogale, Ch. Wielkie (dziś Ch.-Borzymy), Ch.-Szatkowięta i Ch.-Gęby (dziś połączone z Ch.-Szatkowiętami). W XV w. występuje tylko nazwa Charzyny i brak jakichkolwiek przesłanek do wyodrębnienia wymienionych osad, nawet w 1531 r. są tylko „Charzini” i „alia Charzini”.

2 Nie udało się ustalić, czy to nazwa fizjograficzna, czy nazwisko właściciela.