CHĄDZYNO-KUŚKI

1Wieś Ch.-K. przylega bezpośrednio do wsi Ch.-Szymańczyki, dlatego zapewne Pawiński zidentyfikował ją jako Ch. Maior (ŹD 93); także w AM zrobiono z tych dwóch wsi jedno Chądzyno Wielkie. Jednakże w RP z 1531 r. wyraźnie jest wyodrębnione Ch. Minor (obecne Ch.-Kuśki) i Ch. Maior (obecne Ch.-Szymańczyki). Trzeba dodać, że w XV w. wszystkie trzy wsie Ch. występują pod jedną nazwą Chądzyno, co uniemożliwiło bezbłędną identyfikację (1402 Chandzino, Chandzyno, Chadzyno, Chandzino Minor, Chandzino-Kuski) 13 km na N od Raciąża.

1. 1445 n. distr. płoc. (MK 336, 56); 1578 pow. rac., par. Unieck (ŹD 93).

3. Włas. szlach. 1402-1414 Kotlewo z Ch. (Pł. nr 147, 215, 476, 696; MH 1914, VIII, 5/6, 92); [ante 1436] ks. Kazimierz II nadał szl. Stanisławowi z Ch. 6-włókowe sołectwo we wsi książęcej Miączyn z pow. grabowskim2W ziemi bełskiej (MK 35, 496-498; ZDM II nr 492); 1441 Mikołaj i Piotr bracia z Ch. zamieniają z Lasotą z Kotlewa swą cz. w Kotlewie na jego cz. w Ch. (MK 336, 27v); 1445 Stanisław z Ch. sprzedaje Mikołajowi z Ch. całą swą cz. w Ch. i Kotlewie za 14 kóp gr (MK 336, 56); 1475 → p. 4; 1483 Jan dz. z Ch. kupuje od nauczyciela [szkoły par.] w Uniecku dzies., co powoduje interwencję sądową bpa płoc. (Ep. 10, 274, 275); 1497 król Jan Olbracht daje Zygmuntowi z Łaszewa m. in. skonfiskowane dobra dzieci zm. Grzymka i dzieci Gizy z Ch. (MS II nr 914); 1510-16 szl. Andrzej z Ch. zarządca z ramienia opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku w Zuzeli, w Olszynach i wójt w Smolewie (BOZ Cim. 71, 101-103, 116-117); 1512 szl. i ucz. Felicja c. zm. Andrzeja Chądzyńskiego (Ep. 7, 43); 1531: Marcin Szaszkowicz – 1 ćwierć folw., Andrzej Roniec – 1 ćwierć folw., wd. po Jakubie – 1 ćwierć folw., Maciej Gisic – 1 ćwierć folw., Bernard Gisic – 1 ćwierć folw., Wojciech Falkowicz i Paweł Badlowicz – 1 ćwierć folw. (RP 41, 106-106v).

4. 1475 ks. Kazimierz III nadaje szl. Piotrowi zw. Kotlewo z Ch. pr. nieodpowiedne, zwolnienie od kar i pr. chełm. na Chądzyno z czynszem ,,in forma meliori” (MK 5, 53v).

1 Wieś Ch.-K. przylega bezpośrednio do wsi Ch.-Szymańczyki, dlatego zapewne Pawiński zidentyfikował ją jako Ch. Maior (ŹD 93); także w AM zrobiono z tych dwóch wsi jedno Chądzyno Wielkie. Jednakże w RP z 1531 r. wyraźnie jest wyodrębnione Ch. Minor (obecne Ch.-Kuśki) i Ch. Maior (obecne Ch.-Szymańczyki). Trzeba dodać, że w XV w. wszystkie trzy wsie Ch. występują pod jedną nazwą Chądzyno, co uniemożliwiło bezbłędną identyfikację.

2 W ziemi bełskiej.