CHĄDZYNO-SZYMAŃCZYKI

1Zob. przyp. przy haśle Ch.-Kuśki. Na M Top. międzywojennych zaznaczono, że część gruntów wsi Ch.-Sz. leży nad Wkrą, co potwierdzają niektóre zapisy z XV w., np. z 1444 r (1401 Chodzino, Chandzino, Chadzino, Chandzyno-Maior) 15 km na N od Raciąża.

1. 1444 n. distr. płoc. (MK 337, 135); 1578 pow. rac., par. Unieck (ŹD 93).

2. 1444 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1401 Jakusz z Ch. (Pł. nr 71); 1402 Niemierza z Ch., Imrzych z Ch. (Pł. nr 134-134 a, 151); 1402-1404 Miczek (Mikołaj) z Ch., Falisław (Falk) z Ch. (Pł. nr 116 a, 131, 152 ... 449); 1402-1405 Rostek z Ch. (Pł. nr 116 a, 152, 643); 1404-1414 Dziersław z Ch. (Pł. nr 696, 2271); 1414 Paweł z Ch. (Pł. nr 2271); 144 Paweł z Ch. sprzedaje bratankom Stanisławowi, Wacławowi, Maciejowi, Szczepanowi, Tomaszowi i Wojciechowi [z Ch.] całą cz. ojcowizny w Ch. z brzegiem rz. Wkry za 20 kóp gr szerokich (MK 337, 135); 1445 Stanisław i Wacław z Ch. kupują 5 wł. na pr. niem. w Miecznikowie [-Kołakach] za 50 kóp gr w szelągach (MK 336, 57); 1447 szl. Marcin z Ch. (MK 335, 113); 1465-1497 Bernard z Ch. starosta pułt.2Bernard pełnił funkcję star. pułt. jeszcze w 1488 r., chociaż i później jest nazywany starostą w źródłach świeckich (Metryka) przestał nim być, gdyż w źródłach kościelnych występuje w następnym okresie już bez wymieniania urzędu jako skromny nobilis. W 1489 r. wzmianka: dum ipse Bernardus functus fuit officio capitaneatus (Ep. 11, 153v), 1479 wicemarszałek ks. Janusza II, 1483 wojski płoc., 1492 chorąży ciech. (Ep. 9, 178v, 181; Ep. 10, 229, 274, 347, 353, 374, 403, 486, 593-94; Ep. 11, 203v; K. Skarb nr 697, 876, 979, 1109); MK 5, 78; MK 6, 239v, 287v, 294, 325v; Ep. 15, 118v); 1488 ur. Bernard z Ch. star. pułt. kupuje połowę dóbr Orzyc i Rzewnie za 200 kóp gr w półgr. (MK 6, 211v); Barbara c zm. Mikołaja Wronowskiego z Łukowa, żona ur. Bernarda z Ch., darowuje mężowi wszystkie swe dobra (MK 6, 213v); 1490 szl. Bernard z Ch. lub z Orzyca (Ep. 10, 710); ur. Andrzej z Ch. star. pułt. kupuje wieś zw. Zalesie w z. ciech. za 600 fl. węg. i za konia wartości 100 fl. węg. (MK 6, 239); tenże kupuje wieś Chełchy za 400 kóp gr w półgr. (MK 6, 239v); 1492 Bernard z Ch. chorąży ciech. zamienia z Mikołajem Łosiem z Gródkowa i s. jego Janem 1 wł. w Orzycu na pr. bliższości do wsi Łukowo, Drążdżewo, Raki, Płodownica i do 2 wł. obok wsi Mosaki (MK 6, 278); 1492 tenże Bernard chciał zamienić dobra dziedziczne Kurki w Prusach w pow. działdowskim na Rzechowo z Mikołajem z Rzechowa, lecz nie mając pr. wieczystego do Kurek, odwołuje transakcję (MK 6, 287v); 1493 tenże Bernard kupuje 10 wł. od szlachty z Zielonej, między Szlasami, Niesiobędem i Milewem (MK 6, 294); 1494 oraz dobra w Łękach (MK 6, 325v); 1531: Maciej, Jan – 1 wł. folw., Filip – 1 ćwierć folw., Maciej Siemiączycz – 1 ćwierć folw., Stanisław – 1/2 wł. folw., Eliasz, Boniasz, synowie Eliasza – 1 ćwierć folw., Jan s. Jakuba – 1 wł. folw. (RP 41, 106).

7. Bon. II, 352-53 (błędnie połączył z Chądzyńskimi z Chądzyna w z. drohickiej).

1 Zob. przyp. przy haśle Ch.-Kuśki. Na M Top. międzywojennych zaznaczono, że część gruntów wsi Ch.-Sz. leży nad Wkrą, co potwierdzają niektóre zapisy z XV w., np. z 1444 r.

2 Bernard pełnił funkcję star. pułt. jeszcze w 1488 r., chociaż i później jest nazywany starostą w źródłach świeckich (Metryka) przestał nim być, gdyż w źródłach kościelnych występuje w następnym okresie już bez wymieniania urzędu jako skromny nobilis. W 1489 r. wzmianka: dum ipse Bernardus functus fuit officio capitaneatus (Ep. 11, 153v).