CHĄDZYNO-KRUSZE

1Zob. przyp. przy haśle Chądzyno -Kuśki (1485 Chwdzino, Chaczino, Chudzino, Chadzino, Chandzino-Crosie) 14 km na N od Raciąża.

1. 1489 distr. ciech.! (MZH nr 689); 1578 pow. rac., par. Unieck (ŹD 93).

3. Włas. szlach. 1485-87 discr. Mikołaj z Ch. bakałarz szkoły w Pułtusku (Ep. 11, 228v, 234, 243; Ep. 11, 24, 30v); 1489 Marek z Ch. h. Grzymała (MZH nr 689); 1490 szl. Dadźbog darowuje księdzu Mik. Stróżewskiemu pisarzowi dworu biskupiego dług 1/2 kopy gr, który posiada u szl. Filipa z Ch. za szafę kupioną przez tegoż Chądzyńskiego (Ep. 10, 724); 1494 dziedzice z Zielonej prezentują na plebanię tamże księdza Mikołaja z Ch. bakałarza sztuk (Ep. 15, 75v); ksiądz Mikołaj z Ch. bakałarz sztuk i magister Jan z Karniewa wikariusz wieczysty katedry płoc. zaprezentowani na plebanię w Zielonej zawierają ugodę: ksiądz Mikołaj będzie plebanem w Zielonej w zamian za co magister Jan będzie od niego co roku otrzymywał dzies. snop. z wsi Łączki2Wieś w dawnym pow. ciech., dziś nie istnieje wraz z dzies. lnu i 4 fl. węg. (Ep. 15, 83); 1499-1508 szl. Ścibor z Ch. h. Grzymała mieszcz. łomż. (Ep. 149, 54; MZH nr 866); 1515 Mik. Chądzyński pleban w Zielonej (PT 1, 460v); 1516 discr. Jan z Ch. rektor szkoły w Raciążu (Ep. 149, 258v): 1531: Filip Czachowicz – 1/2 wł. folw., wd. po Jakubie – 1/2 wł. folw., Paweł Żurowicz – 1 ćwierć folw., Paweł Falkowicz – 1 ćwierć folw., Szczepan s. Mścisława, Jan, Mikołaj, Jakub, synowie Aleksego – 1 ćwierć folw. (RP 41, 106); 1537 Marcin z Ch. h. Grzymała (MZH nr 1049).

1 Zob. przyp. przy haśle Chądzyno -Kuśki.

2 Wieś w dawnym pow. ciech., dziś nie istnieje.