MEŁNO

(1325 Alden, Aldenhof, Aldenhuff, Aldenhoff, 1570 Medno, Alden) 5 km na NE od Radzynia Chełmińskiego.

1. 1411 folw., komt. radz. (GA 566); ok. 1423-4 komt. pokrz. (DK 12); 1434 komt. radz. (GA 573); 1570 wieś, pow. chełm,., par. Radzyń Chełmiński (Bi. 39, 79).

2. 1325 A. graniczy z wsiami Okonin i Gruta (PrU 2/2, nr 500).

3. 1325 właśc. Hildegard i Kunze (PrU 2/2, nr 500); 1415 Clauco z synami posiada cz. A., z której płaci 3 grz., drugą cz. ma Mik. Schreiber i płaci 1 grz. 6 szk. (Fr. 1, 217); ok. 1423-4 Clauco ma 20 ł. w A., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 12); 1411-49 także folw. Zak., 1411 inwentarz: 66 klaczy, 6 pługów, każdy z 2 parami żelaz, 6 „hokschar”, 6 „czuchte”, 2 żelazne „eyden”, 50 korców ziarna1Inwentarz z r. 1411 podany przykładowo (GA 566, 568, 573, 577, 579, 582); 1438 dobra ryc. A. płacą czynszu 3 grz. i 36 korców każdego zboża (GZ 100); 1445 właśc. cz. wsi A. Mikołaj, Stange, Piotr i Kuntze, każdy daje do Radzynia 9 korców czworakiego zboża; 1492 właśc. Bertold z A.; 1526 Łukasz z A.; 1552-60 Feliks z A. (Fr. 1, 217-8); 1570 Michał Gołocki ma 6 ł. chł., 1 zagr., Feliks Mełdzyński 16 ł. chł., 4 zagr., szewc, krawiec, 1 luźny, 2 karczmy, wyszynk piwa i gorzałki (ŹD 30, 36).

6. 1405 Bertold z A. otrzymuje 8 grz. odszkodowania za konia w wyprawie Zak. na Gotlandię (Tr. 346); 1414 Mikołaj ma w A. szkód woj. na 200 grz. (Br. 151); 1440 Mikołaj z A. współdziała w Związku Pruskim (AST 2, 207, 233); 1450 Janeche z A. rycerz z. chełm. (ibid. 3, 136).

8. Grodzisko nizinne, owalne, na łące nad jez., wał (Łęga 541; Ziel. 27).

1 Inwentarz z r. 1411 podany przykładowo.