MEŁNO

jezioro (1293 Alden, 1295 Meldense, 1422 Melno, Malzińskie jez.) między wsiami Mełno i Słup.

1293 jez. A. (PrU 1/2, nr 613); 1422 nad jez. M. zawarty pokój między Władysławem, Jag., w. ks. Witoldem i w. m. Pawłem Russdorfem (Stv. 1, 150); zob. Linowo Królewskie, Mełno wieś, Słup.