CZARNOMINEK

(ok. 1240 Czarnomino, Carnomyno Nobilium, Carnomyno Magna) nad rz. Wierzbicą, 11 km na NWW od Bielska.

1. 1440 n. distr. płoc. (MK 340, 141v); 1497 n. pow. biel. (MS II nr 1025); 1578 par. Gozdowo (ŹD 27).

3. Włas. duch., następnie szlach. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie wsi Cz. (K nr 301); 1435 bp płoc. wykupuje od wikariuszy wieczystych katedry płoc. i od br. Stanisława scholastyka płoc. wsie Białobrzeże, Czerniewo i Cz. w zamian za dzies. snop. z wsi Cekanowo (ADP perg. 226); 1440 kapituła płoc. zamienia wieś Cz. ze stren. Wydżgą z Rękawczyna kaszt. wis. na wieś Dzięgielewo (MK 340, 141v); 1444 Jakub z Cz. zabezpiecza Urbanowi, Dominikowi i Piotrowi z Cz. 7 kóp gr na cz. ojcowizny w Cz. oraz tymże samym 8 kóp gr na 1/2 cz. Modrzyna (MK 337, 133); 1447 Mikołaj z Cz. zabezpiecza Mikołajowi z Czachowa 15 kóp gr posp. na całej cz. ojcowizny w Modrzynie (MK 336, 23); 1452 Mikołaj z Cz. zabezpiecza Andrzejowi i Janowi, braciom stryjecznym, dziedzicom z Cz., 10 1/2 kóp gr w szelągach na całej swej cz. w Cz. (MK 337, 63v); 1453 Urban z Cz. zabezpiecza Andrzejowi z Cz. 2 kopy gr i 10 gr na swojej cz. w Krajewicach (?)1Odczyt niepewny i dlatego wiadomość nie została uwzględniona pod hasłem Krajewice (MK 337, 105v); 1497 król Jan Olbracht daje Andrzejowi Radzanowskiemu z Niszczyc m. in. skonfiskowane dobra Andrzeja Włosta, Łukasza Piotraszowicza, Stanisława i innych z Cz. (MS II nr 1025); 1531: 6 wł. folw. (RP 41, 84).

5. 1441 kapituła płoc. zamienia z plebanem z Gozdowa dzies. z Cz. na jego dzies. z Dzięgielewa (Kap. P OM nr 75).

1 Odczyt niepewny i dlatego wiadomość nie została uwzględniona pod hasłem Krajewice.