CZARNOMIN

(1305 Tarnomyno, Czarnomino, Czarnomyw!, Carnomino Sulenske) nad rz. Wierzbicą, 10 km na NWW od Bielska.

1. 1305 n. par. Gozdowo (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1497 ziemia płoc. (MS II nr 834); 1578 pow. biel. (ŹD 19).

3. Włas. szlach. 1452 Marcin ze wsi Ostrowy, będąc winien zięciowi Stanisławowi z Rogożewa 100 kóp gr szerokich, oddaje mu czynsz roczny ze swych dóbr Gozdowo i Cz. do czasu spłacenia pełnej sumy długu (MK 337, 100v); 1455 tenże ur. Marcin zabezpiecza Piotrowi z Jeżewa 77 fl. węg. na swojej wsi Cz. (MK 335, 124v); 1497 król Jan Olbracht daje Janowi Polakowi z Karnkowa star. głogowskiemu i jego braciom Janowi sędziemu dobrz. i Stanisławowi z Karnkowa m. in. skonfiskowaną wieś szlachecką Cz. (MS II nr 834); 1531: 6 wł. os. (RP 41, 83v).

5. 1305 bp płoc. przyłącza wieś T. do nowo erygowanej par. w Gozdowie (OP 180, 87v-88; AC III nr 284).

7. Bon. III, 311.