CZARNOCINEK

(1477 Czarnoczyno, Wanszino, Czarnoczyno Vasyno) 14 km na W od Ciechanowa.

1. 1477 n. distr. zawkrz. (MK 5, 70); 1578 pow. niedzb., par. Lekowo (ŹD 114).

3. Włas. szlach. 1477 ur. Andrzej z Kanigowa kaszt. sierp. zabezpiecza c. Eufemii 1500 kóp gr posp. na własności w Kanigowie, Czarnocinie i Cz. (MK 5, 70); 1494 Mikołaj s. Macieja z Czarnocina w ramach zamiany z ks. Januszem II odstępuje mu m. in. pr. bliższości do W. (MK 6, 312v); 1531: Maciej Zabijak – 3 wł. os., Jan, Stanisław, Jakub, Daniel – 3 wł. os. (RP 41, 150v).