CZACHÓWKO

(1305 Czyechowo1Zob. przyp. przy haśle Bendorzynek, Czachovo Parva, Czachowo Minor) 10 km na NWW od Bielska.

1. 1305 n. par. Gozdowo (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1578 pow. biel. (ŹD 29).

3. Włas. szlach. 1531: Andrzej i Grzegorz Bsdyk – 1 wł. folw., Stan. Dziedzic – 3 ćwierci folw., Katarzyna wd. po Andrzeju Koziole z dziećmi – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 91).

5. 1305 bp płoc. przyłącza obie wsie Cz. do nowo erygowanej par. w Gozdowie (OP 180, 87v-88; AC III nr 284).

7. Bon. III, 346.

1 Zob. przyp. przy haśle Bendorzynek.