CZACHOWO

(1305 Czyechowo, Czechowo, Czachowo, Czechowo Maior) 9 km na W od Bielska.

1. 1305 par. Gozdowo (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1519 n. par. Proboszczewice (Ep. 2, 485); 1578 pow. biel. (ŹD 27).

2. 1454 cz. zw. Markowska w Modrzynie od węgła granic Cz. do granicy Golejewa (MK 335, 118); 1596 przecz w Cz., przez którą przechodzi gościniec z Płocka do Sierpca (PG 98, 257).

3. Włas. szlach. 1403 Jan z Cz. (Pł. nr 312); Jan z Cz. h. Belina śwd. szlachectwa Tomasza Rzebro h. Belina (SP VII nr 1573); 1443 Jan i Mikołaj z Cz. zastawiają Świętosławowi Skłodowi z Pęszyna całą swoją cz. we wsi Seroki w 13 1/2 kopach gr na 3 lata pod przepadkiem (MK 337, 124); 1447 Mikołaj z Czarnominka zabezpiecza Mikołajowi z Cz. 15 kóp gr posp. na całej cz. ojcowizny w Modrzynie; Michał z braćmi z Cz. mają sprzedać wójtostwo w Chruszczewie w ciągu roku i 6 tygodni (MK 336, 23); Jan Wiszkowic z Cz. zabezpiecza Janowi Lasalicowi z Cz. 40 kóp gr na całej cz. ojcowizny w Cz. pod przepadkiem (MK 335, 133); Mikołaj z Cz. oddaje Janowi i Maciejowi z Cz. całą cz. ojcowizny w Cz. w zamian za ich cz. w Rycharcicach z dopłatą 36 kóp gr przez Jana i Macieja (MK 335, 134); 1454 Jan, Paweł i Piotr, bracia z Cz., mają zabezpieczone przez Mikołaja ze Strzeszewa [Wielkiego] 13 kóp gr na jego własności w Modrzynie (MK 335, 118); Henryk z Cz. zamienia z ur. Raciborem z Golejewa kanclerzem płoc. całą swą cz. w Cz. w zamian za 1/2 wł. w Golejewie, które to 1/2 wł. temuż kanclerzowi odsprzedaje (MK 335, 132v); 1519 Maciej z Cz. winien 4 kopy gr w szelągach plebanowi w Proboszczewicach; Andrzej Jakubowic i Jan Mikołajowic z Cz., wykonawcy testamentu zm. Andrzeja Łazalica z Cz. (Ep. 2, 485-486); 1531: Andrzej Synowiec – 1 wł. folw., Andrzej Kokoszka – 2 wł. folw., Jan Kozoba – 3 wł. folw., Jan Komorek, Mik. Psalicz, Wacław – 5 ćwierci folw., młyn wietrzny w dzierżawie rocznej (RP 41, 91).

5. 1305 bp płoc. przyłącza obie wsie Cz. do nowo erygowanej par. w Gozdowie (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1519 Maciej z Cz. należy do par. w Proboszczewicach (Ep. 2, 485).

7. Bon. III, 346.