CZARNOCIN

(1400 Czarnoczyno, Carnoczino, Czyarnoczino, Czarnoczyno Lyekovszkych) 16 km na W od Ciechanowa.

1. 1477 n. distr. zawkrz. (MK 5, 70); 1494 distr. płoc. (MK 6, 363v); 1513 n. par. Lekowo (Ep. 7, 172v); 1578 pow. niedzb. (ŹD 114).

3. Włas. szlach. 1400 Mikołaj Kwaszenina z Cz. h. Rogala, kanonik łęczycki (SP VIII nr 10609); 1471 Jan i Wojciech z C. zastawili Marcinowi z Wilczej Góry wszystkie swe cz. w Warzynie [-Skórach], 6 wł. chełm. z siedliskami, w 90 kopach gr w szelągach na 4 tygodnie, licząc każdą wł. po 15 kóp gr i poręczywszy pokój za swe żony i dzieci; nie zapłaciwszy w terminie tracą te cz. na rzecz Marcina (MK 5, 42-43v); 1477 ur. Andrzej z Kanigowa kaszt. sierp. zabezpiecza c. Eufemii 1500 kóp gr posp. na własności w Kanigowie, Cz. i Czarnocinku (MK 5, 70); 1487 szl. Jan z Cz. (Ep. 11, 23, 28); szl. Małgorzata z Cz. z br. Janem z Cz. (Ep. 11, 26); 1494 Mikołaj s. Macieja z Cz. zamienia z ks. Januszem II cz. własności w Cz. wraz z pr. bliższości do Cz., [Czarnocinka] i Zawad na 2 wł. wójtostwa we wsi książęcej Kramkowo (MK 6, 312v); ks. Janusz II daje temuż Mikołajowi i jego matce ucz. Dorocie z Cz. w dożywocie 4 wł. przyległe do Cz., książę winien wykupić siostry Mikołaja, Barbarę i Dobrochnę z dóbr Cz., wg zwyczaju ziemi płoc., Mikołaj zaś po śmierci matki winien odejść na wójtostwo w Kramkowie, gdyż w Cz. nic nie będzie posiadał (MK 6, 363v); 1500 szl. Jan z Cz. poręcza za c. Barbarę wd. po Grzegorzu ze Strzegowa (Ep. 16, 98); 1503 Bernard z C. powinowaty, czyli szurza Jana dz. z Klukowa (Ep. 149, 27v); 1531: Lekowscy – 9 wł. os. (RP 41, 149).

5. 1510 kapituła płoc. wyraża zgodę na darowanie dzies. z wsi Cz. kanonikowi Mikołajowi Czeplowi, jeżeli dzies. ta należy do dóbr stołowych bpa płoc. (Kap. P 50, 100).

7. Bon. III, 309.