KACZOROWY

(1403 Coczurowo, Kuczurowo, Conczurowo, Koczurowo, Koczorowo) nad rz. Rokitnicą, 5 km na SE od Raciąża.

1. 1438 n. distr. płoc. (MK 335, 15); 1465 n. pow. rac. (MK 337, 14v); 1514 n. par. Gralewo (PT 1, 214v).

2. 1581 pole w Stróżęcinie od granic K. do drogi wiodącej do m. Raciąża (PG 75, 156).

3. Włas. szlach. 1403-1414 Czamborz C. (Pł. nr 306, 1378, 1443-1444 ... 2288, 2290); 1410 tenże Czambor płaci siostrze Małgorzacie żonie Stanisława z Koziczyna 19 kóp gr posp. tytułem posagu (Pł. nr 1481); 1411 Mikołaj z Kozolina i Czambor z C. poręczają Janowi z Mystkowa wypłatę 18 kóp gr posp. przez Ścibora z C. tytułem wiana; w razie niewypłacenia rękojemcy wwiążą Jana w 6 wł. os. w C., należących do Ścibora (Pł. nr 1584); 1412 wdowa po Sułku z K. (Pł. nr 1820, 1833); 1413 kmieć Fabian z C. (Pł. nr 1963, 2541); 1438 Piotr i Mikołaj, bracia z Sarnowa, zamieniają z Marcinem dz. z Iłowa pr. bliższości do K. na 1 wł. w Iłowie (MK 335, 15); Dziwicz z K. zamienia z Rogalą zw. Grad z Kozolina całą swą cz. w K. na 5 wł. roli w Gumowie z dopłatą 30 kóp gr ze strony Grada (MK 336, 76v); 1450 Piotr ze Służewa sprzedaje z pr. odkupu Katarzynie, c. Grzymisława z Borzewa [Kmiecego], wd. po Czamborze z C., czynsz roczny ze Służewa, po 2 grz. w półgr., za 20 kóp gr w półgr. (MK 4, 138-138v); 1451 Boruta, Jan, Andrzej z C. zamieniają z Borutą z Iłowa pcz. gost. części w Iłowie i Woli Iłowskiej, czyli Sarbiewskiej, na 2 wł. w Woli Iłowskiej (MK 335, 43v); 1465 Boruta z C. sprzedaje Koźmie ze Stróżęcina 4 wł. os. w C. (MK 337, 14v); Andrzej z C. sprzedaje Mik. Migdałowi z Rybitw za 86 kóp gr w szelągach, z pr. odkupu w ciągu 15 lat, 6 wł. chełm. w C., na których siedzą kmiecie: Żak, Gralk, Stryjec, Cholny, Stanisz z Bogelem, cieśla z Janem Bronką i 4 ogrodnicy: Cienki, Mik. Babik, Maciej, Koniecik (MK 337, 15); 1468 Boruta z C. sprzedaje Koźmie ze Stróżęcina 9 1/2 wł. w C. z 5 ogrodnikami i z cz. folwarku (MK 337, 26v); 1471 → p. 4; 1478 Andrzej Koczurowski (Ep. 10, 181); 1481 Jakub i Marcin, bracia z Rąbierza, zastawiają Andrzejowi z C. cz. w Rąbierzu (MK 32, 130); 1496 król Jan Olbracht daje Pawłowi Ziemakowi z Rościszewa sędziemu płoc. m. in. skonfiskowane dobra Dominika z C. i br. jego Andrzeja z Ciecierska (MS II nr 789); 1518 Marcin i Aleksy, synowie zm. Andrzeja z C., sprzedają Piotrowi Zaliwskiemu star. gost. pr. bliższości po braciach stryjecznych, Wojciechu i Stanisławie, synach zm. Wyszla z Wiązówki, do dóbr Wąsewo, Borkowo-Brutki, Mokry Las, Kunin, Dzbądz w pow. ostrowskim i różańskim (MK 32, 29); 1531: Marcin z synami – 6 1/2 wł. os., Koźma Ciecierski – 4 1/2 wł. os., Jan – 3 wł. os. (RP 41, 102).

4. 1465 → p. 3; 1471 ks. Kazimierz III nadaje Koźmie ze Stróżęcina pr. chełm. na jego włas. w Stróżęcinie, Cieciersku i K. (MK 5, lv).

5. 1463 szl. Marcin z Kozolina ma zapłacić bpowi płoc. 3 kopy gr w szelągach za przywłaszczenie dzies. z C., należących do dóbr stołowych bpstwa (Ep. 5, 133); 1514 prac. Maciej z C. należy do par. w Gralewie (PT 1, 214v); 1516 bp płoc. sprzedaje Maciejowi Kossobudzkiemu m. in. dzies. z wsi K. (Ep. 2, 156-157).

7. Bon. X, 309-310.