ŁAZY

(1884 Łazy; Kop.K 111) dziś przysiółek → Nowej Słupi, ok. 1 km na S od kl.

1. Osada leśna; 1884 pow. opat., par. Łagów (SG V 625).

2. Położona na polanie o powierzchni 500 x 300 m wcinającej się w południowo-wschodni stok Łyśca, wiedzie z niej droga do kl. (Bielenin 1959 308n.).

3.5. Teren należał do kl. święt. od czasów fundacji, ale osada nie występuje w źr. pisanych przed XIX w. Nie wiadomo, czy istniała w okresie funkcjonowania opactwa.

7. Derwich 1992 wg indeksu.

8. Na obszarze Ł. odkryto 24 st. żużla z OR (Bielenin 1970 108; 1976 51, 141-2; 1981 77, 83; 1992 222, 238-9; Pazdur i in. 89-90; Gąsowscy 57-9, 90; Piaskowski 160).

Łazy st. 2, 4 - osada wśr., faza I, dat. najpierw na VII w., potem na VII-VIII w., 1 chata, palenisko, inwentarz ruchomy, z nią związane było piecowisko niezorganizowane Łazy st. 3; faza II, po 50-100-letniej przerwie, dat. na VIII-XI w., potem na IX-XII w., 1 chata, palenisko, 5 jam, inwentarz ruchomy, była to osada rolniczo-hodowlana, uprawa jęczmienia, żyta, liczne szydła kościane, dużo buku, tkactwo; w fazie I → hutnictwo, kowalstwo (Gąssowscy 44-90; K. Gąssowska, Uwagi o chronologii i funkcji Łysej Góry, RMS 9, 1975, 108; Dąbrowska 230). Ostatnio wyróżnia się [?] oddzielną, wcześniejszą fazę tej osady, dat. na III podokres OR, czyli 1. 350/370-V/VI w. (Bielenin 1976, 51), zaś datację fazy I przesuwa się na środkowe, a nawet młodsze fazy wśr. (Parczewski 19, 167).