STRUGA

(1572 Struga fluvium) rzeka, tak nazwany dolny odcinek rz. Sierpienicy, albo też jakiś niewielki dopływ w jej dolnym biegu.

1572 zagony w Piączynie od drogi idącej do wsi Piączyno aż do połowy rz. S., inne zagony przed wsią Piączyno do kamienia zw. Czubaty (PG 55, 205).