STRUGA

(1374 Sczqua) rzeka, prawy dopływ Raciążnicy.

1374 ugoda między Władymirem dz. z Cieciersk i Mroczkiem dz. z Witkowa[-Miłaków] w sprawie budowy młyna na rz. S. obok Raciąża; Władymirowi poleca się rozebrać młyn, gdyż przysparza szkody (AG perg. 3379).