ŚMIŁOWO

(ok. 1240 Smilowo, Smylovo, Smylow, Szmilowo, Szmylewo) 4 km na N od Bielska.

1. 1446 distr. płoc. (MK 336, 52); 1578 pow. biel., par. Bonisław (ŹD 20).

2. 1446 cz. w Giżynie między granicami Dębska, S. i Bielska (MK 336, 52).

3. Włas. duch. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie m. in. S. (K nr 301); 1325-1354 Mikołaj z S. kanonik płoc. (Maz. II nr 177, 204, 227, 294b, 305, 312, 328; L nr 61, 64); [1420] prepozyt Sasin s. Sasina okupuje wieś S., wchodzącą w skład dóbr stołowych kapituły płoc. (ADP perg. 188); 1442 bp płoc. dodaje Dominikowi kanonikowi płoc. 1 wł. do folwarku, który posiada w S. (Kap. P OM nr 102); 1516 prac. Michał Drzemlik z S. (Ep. 149, 231v); 1531: 8 wł. os. (RP 41, 77v).

4. 1433 Mieczysław dz. z Bombalic [Wielkich] kupuje sołectwo – 1 wł. – we wsi prestimonialnej S. za 12 kóp gr (ADP perg. 213).