ŚNIEDZANOWO

(ok. 1240 Smedzenovo, Smyldczonovo, Smyedzonowo, Szmedzonowo, Smedzonowo, Smyedzanowo, Szmyedzonow) 5 km na NEE od Sierpca.

1. 1377 par. Borkowo [Kościelne] (Consist. P nr 219, 92-92v); 1382 n. distr. płoc. (MK 6, 184); 1477 pow. biel. (MK 6, 143v); 1578 pow. sierp., par. Borkowo [Kościelne] (ŹD 41).

3. Włas. duch., potem ks. i następnie szlach. Ok. 1240 własność biskupstwa płoc. (K nr 301); 1322 ks. Wacław dokonuje z bpem płoc. zamiany pewnych wsi i gruntów w celu rozbudowy m. Płocka, oddając m. in. wieś S. (L nr 57; ZDP nr 20); 1382 ks. Siemowit IV nadaje Abrahamowi ze Szczytna m. in. S. z folwarkiem (MK 6, 184-184v); 1439 Małgorzata wd. po Sasinie z Sierpca kwituje stryjów, Andrzeja z Zakrzewa [Kościelnego] kanclerza płoc., Mikołaja z Brzozowa pkom. gost. i Piotra z Gulczewa z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne, zrzekając się na ich rzecz ojcowizny w Sierpcu, Dąbrówkach i S. (MK 336, 59v); 1447 w podziale dóbr dziedzicznych między braćmi, Andrzejem z Zakrzewa kanclerzem płoc. i Piotrem z Gulczewa, Andrzej otrzymuje 1/2 miasta Sierpc i wieś S. po śmierci Sasina i 500 kóp gr w półgr. za wieś Dziarnowo po śmierci Aleksandra, a Piotr otrzymuje 1/2 miasta Sierpc z dworem, wieś Dąbrówki po śmierci Sasina i miasto Bieżuń z wsiami Seroki, Obrąb, Dąbrówki, Strzeszewo, Zimolza po śmierci Aleksandra; Andrzej zw. Szczubioł, szwagier wymienionych upomina się o 150 kóp gr posagu po bratanicy tychże Katarzynie (MK 336, 14-14v); 1470 Zuzanna c. zm. Andrzeja z Zakrzewa kanclerza płoc. żona Jana Żernickiego sprzedaje br. stryjecznemu Andrzejowi z Gulczewa swój posag, zabezpieczony na 1/4 miasta Sierpc, 1/4 wsi Wielkie i Małe Włóki, 1/2 wsi Kisielewo, S. i dwóch wsiach Okalewo (MK 341, 14v); 1471 taż Zuchna kwituje tegoż br. stryjecznego z zadośćuczynienia za 1/4 miasta Sierpc i za wsie Kisielewo, S. i dwa Okalewa (MK 5, 3v); 1473 Katarzyna c. Andrzeja z Zakrzewa kanclerza płoc., żona Mikołaja z Oporowa kaszt. kruszwickiego, oddaje br. stryjecznemu Andrzejowi z Gulczewa 1/4 miasta Sierpc w zamian za 1/2 wsi Kisielewo, S. i Okalewo (MK 5, 53v); taż Katarzyna zastawia pod przepadkiem Szczepanowi z Kuchar [Kryskich] swe dobra w Kisielewie i S. (MK 5, 37a)1Ta sama wiadomość powtórzona pod r. 1477 (MK 6, 143v; MK 6, 251v-252); 1481 Szczepan z Kuchar [Kryskich] otrzymuje dokument z 1477 na wsie S. i Kisielewo (MK 6, 143); 1483 Szczepan z Kuchar [Kryskich] zastawia pod przepadkiem księdzu Mikołajowi, Pawłowi i Stanisławowi, braciom z Rościszewa, wsie S. i Kisielewo (MK 6, 252); 1490 zastaw powyższy zostaje potwierdzony (MK 6, 252); 1493 ksiądz Mikołaj dz. z Rościszewa, zamienia połowę wsi S., otrzymaną w podziale dóbr, z bratem Pawłem Ziemakiem z Rościszewa na 1 wł. w Kownatkach (MK 6, 298); 1531: 7 1/2 wł. os. (RP 41, 83).

4. 1388 ks. Siemowit IV nadaje Abrahamowi ze Szczytna pr. niem., takie jakie posiada m. Płock, m. in. na wieś S. z folwarkiem (MK 6, 184-184v); 1531: wójtostwo dziedziczne – 1 wł. folw. (RP 41, 83).

5. 1377 dzies. z wsi S. włączona do nowo erygowanej par. w Borkowie [Kościelnym] (Consist. P nr 219, 92-92v).

1 Ta sama wiadomość powtórzona pod r. 1477 (MK 6, 143v; MK 6, 251v-252).