WAŚNIEWO-GWOŹDZIE

(1412 Wasnewo, Vasnyewo, Wasznyewo, Vasznyevo Goszdzye) ok. 13 km na SSE od Nidzicy.

1. [1414-1425] z. zawkrz. (MK 3, 22v); 1434 n. distr. zawkrz. (MK 335, 11); 1578 pow. mław., par. Grzebsk (ŹD 81).

3. Włas. szlach. 1412 Świętosław z W. stawia [jako świadków] Borzysława i Pawła z W. oraz ich siostrę Jachnę (Pł. nr 1797); [1414-1425] Paweł z Postruża zamienia całą swą cz. w Postrużu, w distr. ciech., z bratankiem Mikołajem na cz. w W. (MK 3, 22v); 1416 Świętosław z W. powierza Pietraszowi z W. prowadzenie procesu spornego o własność W. przeciwko Adamowi z Zielonej (Pł. nr 2717); 1434 Paweł, Krystyn i Anna, dzieci zm. Mikołaja z Dalanowa, sprzedają całą swą cz. ojcowizny w V. Stanisławowi dz. ze Strzegowa za 200 kóp gr posp. (MK 335, 9-9v); zaś tenże Stanisław sędzia płoc. sprzedaje tąż cz. w W. za 150 kóp gr posp. Gromadzy dz. z Rykaczewa, który uzyskuje przeniesienie jej na pr. chełm. z czynszem po 4 gr (MK 335, 11; MK 6, 234-234v); 1434-1439 Mikołaj s. Adama Świnki z Zielonej kaszt. dobrzyński w podziale z braćmi bierze dobra Grzebsk, Gościszkę, Bielawy i W. (Bon. VII, 153); 1446 Stanisław Gromadze z W. sprzedaje Mikołajowi z Grzebska połowę W. za 70 kóp gr w szelągach (MK 335, 112); 1451 Jan z W. syn Gromadzy zabezpiecza żonie Dorocie wiano na połowie swych dóbr dziedzicznych w W. (MK 335, 39v); 1473 Michał Goźdź z W. zastawia Janowi ze Stryjewa 2 wł. chełm. roli i dom z siedliskiem wraz z 1 1/2 wł. na „Rykaczewskiem” w W., ze stawem i cz. młyna tamże, w 23 kopach gr w półgr. (AG perg. 2131); 1508 Stanisław z W. egzekutor testamentu Macieja z Zembrzusa (PT 1, 402); 1509 discr. Abraham z V. wikary w Sońsku (PT 1, 395); 1531 V.G.: Jan, Marcin i Paweł – 1 wł. folw.; Andrzej – 2 morgi; Marcin, Michał s. Jakuba – 1 wł. folw.; Maciej Szwacz – 1 ćwierć folw. (RP 41, 146v).

4. 1434 → p. 3.

5. 1502 Andrzej pleban z Grzebska będzie pobierać dzies. w W. tylko od szlachty, a od kmieci bp. płoc. (Ep. 16, 132).