WAWROWO

(1412 Wawrowo, Wawrouicze, Vavrovo) 14 km na SW od Działdowa.

1. 1578 pow. szr., par. Nick (ŹD 65).

3. Włas. szlach. 1412 Stanisław z Rachocina oświadcza, że posiada w W. i w [Sikorach-]Bogusławicach swoją ojcowiznę, ale siedzi w W. (Pł. nr 1904); 1428 Stanisław z W. zastępca Jana z Czachowa (Tym. 295); 1438 Jan Świnka [z Chojnowa] sędzia zawkrz. sprzedaje Janowi i Niemierzy z W. oraz Wielisławowi z Petrykóz wieś Gruszkę (MK 336, 64a, 77); 1439 Jan z Sarnowa odwołuje tę sprzedaż (MK 335, 95); 1440 Jan i Niemierza, bracia z W., kupują 22 1/2 wł. w Nicku na pr. niem., z czynszem po 12 gr, za 120 kóp gr w nowych szelągach (MK 340, 134); 1448 Jan Wawrowski i Jan Straszewski z Nicka, Michał ze Straszewa i Niemierza z W. ustanawiają Jana z Baboszewa swym z-cą w procesie o pr. patronatu kościoła w Nicku; ciż sami, kolatorzy i patroni kościoła w Nicku, prezentują discr. Borzyma z Lipna na par. tamże (Ep. 5, 5); 1485 discr. Stanisław z W. wikary w Drozdowie (Ep. 11, 200v, 201v, 208v); 1531: Stan. Straszewski – 1 wł. folw. w dzierżawie; Stan. Nicki – 1/2 wł. folw.; wd. po Mikołaju i Stan. Kisiel – 2 1/2 wł. folw. (RP 41, 134).

5. 1448 → p. 3.