WISŁA

rzeka ([1065-1155] Vysla, Wisla fluvius).

[1065-1155] rz. V. wymieniona w rzekomym nadaniu Bolesława Śmiałego dla klasztoru Benedyktynów w Mogilnie (K nr 22); 1349 rz. V. wymieniona w dokumencie ks. Bolesława, w którym określa on uposażenie swej matki ks. Elżbiety (L nr 70; Maz. II nr 296); 1361 król Kazimierz nadaje m. Płocku 60 wł. roli na przedmieściu miasta, między granicami wsi Kostrogaj aż do połowy rz. Brzeźnicy, gdzie rz. ta wpływa do V. (DKM nr 39; ZDP nr 35); 1446 linia podziału W., której połowa miała należeć do dziedziców z Brwilna, a druga połowa do klasztoru Ś. Marii Magdaleny w Płocku, ma przebiegać od Maszewa do Biskupic (MK 335, 107v); 1454 granica między Białobrzegami a Kępą Polską przechodzi brzegiem W. (MK 335, 131v); 1456 brzeg W. naprzeciwko dóbr Liszyno, od granic Wykowa do granic Rydzyna (MS IV/3 Suplement nr 901); 1490 wszyscy rybacy m. Płocka mają pr. wolnego połowu na W., od brzegu do środka rzeki, między Brzeźnicą a Ośnicą, które są granicami miasta (MK 6, 253v-254); 1575 role ratajskie w Gulczewie [Starym] przy drodze [zw.] Furmanka, ciągnącej się ku W. (PG 61, 23).