WIŚNIEWO

(1437 Wysznewo, Wysnewo, Wysznyewo, Wusznyewo, Wyssznyewo, Vysnyewo) 6 km na S od Mławy.

1. 1437 n. distr. zawkrz. (MK 335, 163); 1578 pow. szr., par. Podkrajewo (ŹD 59)1Wg AM par. Wyszyny.

3. Włas. szlach., następnie krótko ks. i z powrotem szlach. 1437 Aleksy z W. psęd. zawkrz. sprzedaje Dadźbogowi z Bielina cz. wsi Podkrajewo i wieś W. za 450 kóp gr posp. (MK 335, 163); 1441 tenże Dadźbog dz. z W. zamienia 1/2 wsi W. i cz. Podkrajewa na wieś książęcą Grądy w ziemi wis. z dopłatą 309 kóp gr posp. (ADP perg. 252); 1443 ks. Włodzisław I daje Piotrowi Liczko wieś książęcą W. w zamian za wieś Modłę, za cz. w Podkrajewie, za 3 wł. i za 70 kóp gr; kmiecie przez 4 lata mogą brać drewno z dóbr książęcych (MK 337, 125-125v); 1449 Katarzyna c. zm. Aleksego z Głużka, żona Ziemaka z W. kwituje swych braci Andrzeja, Jana, Ścibora i Wojciecha z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne (MK 4, 139v); 1451 Jakub z W. darowuje ojcu Dadźbogowi z Grędów cz. W. (MK 335, 41v); 1454 Ziemak z Wyszyn łowczy płoc. kupuje od Jana z W. cz. W. za 60 kóp gr (MK 335, 117v); 1455 Ziemak z W. sprzedaje Piotrowi z W. cz. w Podkrajewie z cz. młyna, posiadaną jako posag po [Katarzynie] c. Aleksego z Głużka psęd. zawkrz.; nie zdążywszy sprzedaży poświadczyć w kancelarii, umiera; c. Jadwiga odstepuje tę cz. Ratołdowi s. rzeczonego Piotra (MK 6, 143); 1458 tenże Ziemak sprzedaje br. Mikołajowi Szczygłowi cz. w W. zw. Podkrajewska z młynem i rybnikiem (MK 335, 151); 1463 Ratołd z W. darowuje Mikołajowi z Podkrajewa sędziemu zawkrz., staroście płoc. dobra dziedziczne w W., Podkrajewie i Modle, lecz akt ten zostaje anulowany (MK 337, 7v); 1466 wieś W., którą zm. Piotr z Modły otrzymał był od ks. Włodzisława I za wieś Modłę, posiada Ratołd s. tegoż Piotra (MK 337, 20v); 1469 Adam z Zycka [sprzedaje?] cz. w W. (MK 337, 36v)2Brak d.c; 1473 – zm. 1509 Ratołd z W. h. Rogala stolnik płoc., s. Piotra Dobrskiego (AG perg. 6691; MK 6, 1cv; Z 27, 104-105; WS 296; MZH nr 739, 744; ZDP nr 220, 244, 247, 251); 1489-1490 tenże Ratołd objęty interdyktem za zabójstwo kapłana (DKM 487, 488); 1490 bp płoc. zezwala na uiszczenie zapłaty 150 fl. węg. przez Ratołda z W. patrona kościoła par. w Podkrajewie za zamordowanie księdza Szczepana z Sikor plebana w Podkrajewie (Ep. 10, 751, 758-759); 1494 ks. Janusz II ustanawia zakład w wysokości 100 kóp gr między Wojenem z Podkrajewa z jednej a Ratołdem z W. stolnikiem płoc., Janem i Pawłem z Podkrajewa i synami ich h. Rogala z drugiej strony (RTH VIII nr 11); 1497 król Jan Olbracht daje Janowi Wiśniewskiemu skonfiskowane dobra Barbary wd. po Wojenie z Podkrajewa i Sarnowa (MS II nr 953); 1510 król Zymunt I ustanawia zakład między Dorotą Wiśniewską i Jakubem jej synem (MS IV/1 nr 935); 1531: 10 wł. os. (RP 41, 127).

5. 1489-1490 → p. 3.

1 Wg AM par. Wyszyny.

2 Brak d.c.