WISKITNO

(1449 Wiskythno) 18 km na W. od Bielska1Wiskitno istniało w XV w. jako osada, o czym świadczą cytowane wzmianki. Obok jezioro i las o tej samej nazwie. W XVI-XVIII w. nastąpiła przerwa w ciągłości osadnictwa, dlatego brak W. w RP, w ŹD, a tym samym nie zostało uwzględnione w AM.

1. 1450 n. distr. płoc. (MK 335, 58v).

2. 1449, 1494 las, jezioro i struga w W. (MK 337, 69v; MK 6, 326v).

3. Włas. szlach. 1449 Jakub z Kędzierzyna sprzedaje Mikołajowi zw. Syroka i Marcinowi z Łukoszyna całą swą cz. w W. z cz. jeziora, łąką, lasem i strugą za 40 kóp gr w półgr. (MK 337, 69v); 1450 Janusz z Łukoszyna za zgodą żony Doroty zamienia całą cz. ojcowizny w Łukoszynie, W. i Szymanowicach2Szymanowice nie zidentyfikowane na Zębowo w z. dobrz. (MK 335, 58v); 1494 Bertrand Borkowski z Borzewa starosta płoń. i pisarz płoc. z żoną Anną zamieniają z Piotrem Pietrzykiem z Łukoszyna cz. jeziora w W. na połowę jeziora w Karwosiakach (MK 6, 326); tenże Bertrand zamienia z dziedzicami z Karwosiaków 1 wł. os. w Borzewie na połowę jeziora w W. (MK 6, 326v).

1 Wiskitno istniało w XV w. jako osada, o czym świadczą cytowane wzmianki. Obok jezioro i las o tej samej nazwie. W XVI-XVIII w. nastąpiła przerwa w ciągłości osadnictwa, dlatego brak W. w RP, w ŹD, a tym samym nie zostało uwzględnione w AM.

2 Szymanowice nie zidentyfikowane.