Wirzbicza Jaczki, Wirzbicza Minor, Wirzbicza Nobilium

→ Wierzbica Szlachecka