WINIARY

(1136 osada winiarzy, Vinary, Winary, Vinari) nad rz. Wisłą, niegdyś 3 km na NWW od Płocka, w 1961 włączone do Płocka.

1. 1530 z. płoc. (MS IV/1 nr 5572); 1578 pow. płoc., par. Płock (ŹD 3).

3. Włas. ks., następnie król. 1136 papież Innocenty II bierze pod swoją opiekę kościół gnieźnieński, którego uposażenie potwierdza, m. in. opactwo NMP na łęczyckim grodzie wraz z posiadłościami, a wśród nich wieś służebną winiarzy, przynależną do grodu płoc. (ZDP nr 2)1Osadę winiarzy zidentyfikował z Winiarami K. Potkański, Opactwo na łęczyckim grodzie, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny XLIII, Kraków 1902, s. 82-84. W ostatnich czasach także Płocha, 186; 1498 wieś książęca V. wpisana do inwentarza starostwa płoc. (ZDP nr 2, przypis; LP 159); 1530 wieś król. W. wraz z młynem otrzymuje królowa Bona (MS IV/1 nr 5572); 1531: 4 wł. os. (RP 41, 65v).

1 Osadę winiarzy zidentyfikował z Winiarami K. Potkański, Opactwo na łęczyckim grodzie, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny XLIII, Kraków 1902, s. 82-84. W ostatnich czasach także Płocha, 186.