WILKĘSY

(1309 Wylkonsy, Wylkaszy, Wilkosi, Wylkaschy, Wilkessy, Wylkanssy, Wylkanszi, Vilkussy, Vylkaszy tota, Wikęszy, Wilkeszi) 10 km na NNE od Bielska.

1. 1309 par. Łęg [Kościelny] (AC III nr 308; Maz. II nr 122); 1437 n. distr. płoc. (MK 335, 156v); 1497 pow. biel. (MS II nr 964); 1578 pow. biel., par. Łęg [Kościelny] (ŹD 20).

2. 1454 → p. 3; 1596 3 pola w Bęchach: jedno od drogi wiodącej do Dziewanowa do drugiej drogi, drugie pod Dobrosielicami do drogi wiodącej do W., trzecie pod Dziewanowem (PG 98, 313); 3 pola w Brzechowie: jedno od drogi wilkęskiej do granic Dziewanowa, drugie pod W. od tejże drogi do drogi dobrosielickiej, trzecie pod Dobrosielicami (PG 98, 635).

3. Włas. szlach. 1404 ks. Siemowit IV nadaje Wszeborowi, Michałowi, Mścigniewowi, Mikołajowi, Wawrzyńcowi, innemu Wawrzyńcowi, Pawłowi, Błaszkowi, Luszelowi, szlachcie z W. herbu Wierzbowa, pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar (MPR 379); tenże książę nadaje to samo pr. Mścisławowi z W. herbu Wierzbowa (PRM 45); 1436 Lebor z Kowalewa [ochmistrz ks. Katarzyny] zamienia z Andrzejem z W. 1 1/2 wł. w W. na inną cz. w W. (MK 335, 69); 1437 oraz kupuje od Trojana, Wszebora, Włodzimierza i Jana, braci, dziedziców z W., cz. w W. za 14 kóp gr posp., korzec żyta i 3 korce pszenicy (MK 335, 156v); Pomścibor, Mikołaj i Paweł, bracia, dziedzice z Kowalewa, kupują cz. w W. za 10 kóp gr posp. (MK 340, 133v); 1444 ciż sami kupują od Jakuba z Bęch cz. w W. za 40 kóp gr (MK 337, 132); 1449 Pomścibor z Kowalewa sprzedaje Dołędze dz. z Mlic cz. swoją i braci Mikołaja i Pawła w W. wraz z 1/2 wł. przyłączoną do Kowalewa za 300 kóp gr w półgr. (MK 337, 69); 1454 Andrzej z Galomina zamienia z Dołęgą prepozytem kolegiaty Ś. Michała w Płocku cz. wsi Galomin na wieś W. (MK 335, 122); Maciej z Dobrosielic z córkami i Krystyn z Dobrosielic sprzedają Aleksemu z Dobrosielic cz. swoją w Dobrosielicach zw. Ligowska od granic Piotra do granic W. i cz. Krystyna od granicy rutkowskiej1Odczyt niepewny do granicy W., czyli do Włodzimirowic2Włodzimirowice nieznane, może to była cz. W.? (w 1437 jeden z właścicieli W. ma na imię Włodzimierz) (MK 335, 120); 1497 król Jan Olbracht daje Janowi Hubiszowi skonfiskowane dobra Małgorzaty [wd. po] Mikołaju z Makomazów i jej synów oraz Jerzego z V. (MS II nr 964); 1531: 10 wł. os. (RP 41, 80v).

5. 1379 bp płoc. eryguje kosciół par. we wsi Słupia, włączając do uposażenia par. dziesięciny snop. różnych wsi, m. in. wsi W. (OP 231, 57v-60).

1 Odczyt niepewny.

2 Włodzimirowice nieznane, może to była cz. W.? (w 1437 jeden z właścicieli W. ma na imię Włodzimierz).