WOLA SZYDŁOWSKA

(1444 Vola, Volya Myrzanowska, Wolia Sidlowska) 8 km na SE od Mławy.

1. 1513 distr. mław. (MS IV/1 nr 2153): 1578 pow. mław., par. Wyszyny Kościelne (ŹD 68).

3. Włas. szlach. 1444 Ziemek z Wyszyn [Kościelnych] otrzymuje od Bernarda z Mierzanowa 40 kóp gr w półgr. pożyczki, które ma zwrócić we wtorek po Ś. Janie Chrzcicielu [...] (MK 336, 11v)1Nazwa „Vola” tylko w tytule, brak d.c. zapisu. Być może transakcja z Bernardem z Mierzanowa, które znajduje się niedaleko, ale w pow. przasn., par. Łysakowo, sprawiła, że „Vola” będąca zapewne przedmiotem transakcji została nazwana Wolą Mierzanowską. Identyfikację Woli Mierzanowskiej z W.S. przeprowadzono również w AM; 1513 Leszek s. Andrzeja z Mierzanowa zabezpiecza żonie Elżbiecie c. zm. Jana z Brześci pkom. wysz. wiano na połowie dóbr W.M. (MS IV/1 nr 2153); 1531 V.M.: 9 wł. os. (RP 41, 138).

1 Nazwa „Vola” tylko w tytule, brak d.c. zapisu. Być może transakcja z Bernardem z Mierzanowa, które znajduje się niedaleko, ale w pow. przasn., par. Łysakowo, sprawiła, że „Vola” będąca zapewne przedmiotem transakcji została nazwana Wolą Mierzanowską. Identyfikację Woli Mierzanowskiej z W.S. przeprowadzono również w AM.