WOLA PROSZKOWSKA

(1488 Wola, Wolia, Wola Szreńska) 15 km na SW od Mławy.

1. 1531 pow. szr. (RP 41, 125v); 1578 pow. szr., par. Szreńsk (ŹD 53).

3. Włas. szlach. 1488 po zmarłym bezpotomnie Krystynie ze Szreńska następuje podział jego dóbr: jeden ze spadkobierców Stan. Sokołowski s. Mikołaja, wnuk Stanisława chor. gost., prawnuk Grada wojewody mazowieckiego otrzymuje Szreńsk z pr. patronatu kościoła par. tamże i z wsiami – W., Przychód, Garkowo [Stare], Słoszewo i Kunki (Las. 9); 1508 tenże Stanisław ze Szreńska kaszt. wis., wojewoda płoc. uzyskuje od króla Zygmunta I zatwierdzenie darowizny miasta Szreńsk i przywilejów nadanych swojemu przodkowi Gradowi; jednocześnie zabezpiecza żonie Małgorzacie z Działynia posag w sumie 2000 fl. na mieście Szreńsk i zamku oraz przyległych wsiach: Garkowo, W., Przychód, Słoszewo i Kunki (MSIV/1 nr 263; MS IV/2 nr 8801; Las. 10); 1526 Feliks Szreński s. Stanislawa wojewoda płoc., kaszt. rypiński zabezpiecza posag żony Barbary c. Stan. Kościeleckiego wojewody poznańskiego, 3000 fl., na dobrach dziedzicznych: Szreńsk z wsiami Garkowo [Stare], Słoszewo, Przychód, W., Kunki, Dąbrowa i Kamień oraz na wsiach w pow. gost. i radziejowskim (MS IV/2 nr 14514; Las. 10, 11); 1531: 12 wł. os. (RP 41, 125v).