WOLA GRĄBIECKA

(1412 Wola Grobeczky, Wolya, Volya Grabeczka, Wola Zalesska1Ponieważ Wola Zaleska nie istnieje, traktuję to jako pomyłkę pisarza: Wola Grąbiecka została nazwana W.Z, Wolia Grembecka) 8 km na SEE od Sierpca.

1. 1437 n. distr. płoc. (MK 336, 72v); 1490 n. pow. biel. (MK 6, 241v)2Określono położenie wsi W.G. „in distr. Byelsko prope Syeprcz”, co sugeruje, że już wówczas, czyli w 1490 r. Sierpc pełnił rolę ośrodka powiatu. Wg A. Wolffa (op. cit. 17), „gdzieś od połowy XVI w. datuje się istnienie [...] powiatu sierpeckiego [...] Uprzednio sięgał tam zapewne powiat bielski.” Jednak właśnie wg A. Wolffa określenie „prope a” służyło do określenia jednostki terytorialnej niższego rzędu, czyli powiatu (op. cit. 14); 1531 pow. biel. (RP 41, 87); 1578 pow. sierp., par. Jeżewo (ŹD 42, 50).

3. Włas. szlach. 1412 Chrczon z W.G. (KN 57); 1437 Andrzej, Ścibor i Krystyn, bracia, dziedzice z W., sprzedają br. stryjecznemu Mikołajowi z Dzierzgowa W., Grąbiec i Zalesie za 200 kóp gr posp., zarezerwowawszy dla siebie Płociczno i Okalewo (MK 336, 72v); Mikołaj z Zielonej ręczy za żonę Beatę, że skwituje stryja, Mikołaja z Dzierzgowa, z zadośćuczynienia za ojcowiznę w V.G., Grąbcu i Zalesiu; stryj wypłacił Beacie 80 kóp gr posp., które Mikołaj z Zielonej zabezpieczył żonie jako wiano na swoich dobrach (MK 336, 73); 1439 Mik. Nagórka z Dzierzgowa pkom. zakr. zamienia ze Stan. Podgórskim wsie Grąbiec z młynem, V.G. i Zalesie na cz. w Arciszewie (MK 336, 82); 1463 Niemierza z Borkowa [Kościelnego] kupuje od Turpina z Grąbca wieś W. za 120 kóp gr w półgr. (MK 337, 6); 1485 Piotr i Stanislaw Podgórscy z Arciszewa odstępują Janowi z Sokołowa plebanowi kościoła Ś. Bartłomieja w Płocku odziedziczone cz. i młyn w W.Z. i Grabcu; tenże Jan z Sokołowa kanonik pułt. zapisuje Stanisławowi Rościszewskiemu wymienione części (MK 6, 233-233v); 1490 ur. Bertrand z Borkowa [Kościelnego] star. i pisarz płoń. zamienia cz. ojcowizny w W. na cz. w Borzewie z Andrzejem dz. i plebanem w Borzewie (MK 6, 241v); 1531: 1 1/2 wł. os. (RP 41, 87).

1 Ponieważ Wola Zaleska nie istnieje, traktuję to jako pomyłkę pisarza: Wola Grąbiecka została nazwana W.Z.

2 Określono położenie wsi W.G. „in distr. Byelsko prope Syeprcz”, co sugeruje, że już wówczas, czyli w 1490 r. Sierpc pełnił rolę ośrodka powiatu. Wg A. Wolffa (op. cit. 17), „gdzieś od połowy XVI w. datuje się istnienie [...] powiatu sierpeckiego [...] Uprzednio sięgał tam zapewne powiat bielski.” Jednak właśnie wg A. Wolffa określenie „prope a” służyło do określenia jednostki terytorialnej niższego rzędu, czyli powiatu (op. cit. 14).