WOJNÓWKA

([1491]1Ze względu na brak wzmianki o podziale Podkrajewa, w wyniku którego powstało Podkrajewo Wojnowe, czyli dzisiejsza W., pierwszą wiadomość o Wojenie z Podkrajewa traktuję (hipotetycznie) jako pierwszą wzmiankę o W. Nazwa Podkrajewo Wojnowe pojawia się dopiero w 1531 r Podkroyevo Voynovo, Podkroiewo Woinowe) 5 km na SW od Mławy.

1. 1531 pow. szr. (RP 41, 127); 1578 pow. szr., par. Podkrajewo (ŹD 59).

3. Włas. szlach. [1491] Wojen Sarnowski dz. z Podkrajewa i patron kościoła par. tamże (Ep. 15, 5v); 1494 ks. Janusz II ustanawia zakład w wysokości 100 kóp gr między Wojenem z Podkrajewa z jednej a Ratołdem z Wiśniewa stolnikiem płoc., Janem, Pawłem z Podkrajewa i synami ich h. Rogala z drugiej strony; za Wojena poręczają Mikołaj z Mostowa i Piotr z Wojciechem z Bońkowa[-Środy] (RTH VIII nr 11); Jan, Mikołaj, Paweł i Wojen z Podkrajewa h. Rogala (MZH nr 739, 744); 1497 król Jan Olbracht daje Janowi Wiśniewskiemu skonfiskowane dobra wd. Barbary Wojenowej z Podkrajewa i Sarnowa (MS II nr 953); 1531: 1 1/2 wł. os., młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 127).

1 Ze względu na brak wzmianki o podziale Podkrajewa, w wyniku którego powstało Podkrajewo Wojnowe, czyli dzisiejsza W., pierwszą wiadomość o Wojenie z Podkrajewa traktuję (hipotetycznie) jako pierwszą wzmiankę o W. Nazwa Podkrajewo Wojnowe pojawia się dopiero w 1531 r.