WODZYMIN

(ok. 1240 Weszynino, Wodzinino, Wodzimino, Voschynyno) 11 km na NEE od Płocka.

1. 1531 pow. płoc. (RP 41, 67v); II połowa XVI w. par. Radzanowo (AM 232).

3. Włas. duch. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza kapitule płoc. posiadanie m. in. wsi W. (K nr 301); [1420] prepozyt Sasin Sasinowicz s. kaszt. płoc. zajmuje zbrojnie wieś W. należącą do dóbr stołowych kapituły płoc. (ADP perg. 188)1Zob. szczegółowy przypis przy haśle Bocheńczewo; 1506 kapituła płoc. przeznacza dożywotnio Andrzejowi Kostce fizykowi i doktorowi medycyny m. in. wieś W. z dzies., czynszami i folwarkiem (UKP nr 534; Kap. P 50, 71v, 86v); 1526 kapituła płoc. ustanawia, że każdorazowy posiadacz wsi V. ma żądać od osadników tejże wsi wykonywania obowiązków przewodu do Płocka (UP nr 43); 1531: 11 wł. os. (RP 41, 67v); 1570 W. wieś prestimonialna kapituły płoc. (ŻD 127).

4. 1403 Dadźbog kanonik płoc. za zgodą kapituły przenosi wieś W. z pr. polskiego na pr. niemieckie; wójtostwo 2 wł. obejmuje szl. Pełka dz. z Kosewa, zasłużony dla Kościoła płoc.; mieszkańcy będą płacić po 40 gr pras. z tytułu czynszu i dzies. snop. (ADP perg. 132).

1 Zob. szczegółowy przypis przy haśle Bocheńczewo.