WOLA DĘBSKA

(1479 Wolya Dampska) 10 km na E od Mławy.

1. [1578 pow. mław., par. Szydłowo]1Przynależność administracyjną podaję identyczną, jaką ma Dębsk, ze względu na bliskość Dębska i W.D. W ŹD W.D. nie występuje, brak jej także w RP, znajdujemy ją natomiast na współczesnych mapach i w Spisie miejscowości PRL.

3. Włas. szlach. 1479 Marcin Strachowski z Dębska zabezpiecza Jakubowi z Łysakowa pkom. [łomż.] 4 wł. na W.D. obok 16 wł. temuż podkomorzemu poprzednio sprzedanych [we wsi Dębsk] (MK 6, 292v).

1 Przynależność administracyjną podaję identyczną, jaką ma Dębsk, ze względu na bliskość Dębska i W.D. W ŹD W.D. nie występuje, brak jej także w RP, znajdujemy ją natomiast na współczesnych mapach i w Spisie miejscowości PRL.